TEST GRATIS
MENY
Bestill en demo
TEST GRATIS

GetSafe   

E-signaturer og sikkerheten 

Er e-signaturer juridisk bindende? Les og lær hvorfor en digital signatur er tryggere enn en håndskrevet signatur

KONTAKT OSS

ELEKTRONISK SIGNATUR OG SIKKERHET

Elektronisk signatur og e-signatur blir ofte feilaktig oppfattet som det samme som en digital signatur, selv om det er en betydelig forskjell.

HÅNDSKREVET SIGNATUR KONTRA E-SIGNATUR

Den klassiske håndskrevne signaturen blir ofte feilaktig oppfattet som den sikreste metoden å identifisere en person som inngår en avtale på.

Å IDENTIFISERE MOTPARTEN

Avhengig av risikoen som et dokument innebærer, kan du velge mellom ulike metoder å identifisere mottakere som skal signere dokumenter på. De forskjellige metodene kan videre brukes på enten dokument- eller mottakernivå.

E-SIGNER MED KOMPLETT BEVISMATERIAL

Er bevismaterialet du har gyldig i en konflikt, og er det kan det brukes i retten? Dette er noe som er nødvendig å sikre når du velger en leverandør av signeringstjeneste.

HVOR ER ESIGNERING GODKJENT

Behovet for digitale signeringsløsninger innen bedriftssegmentet har tvunget forskjellige land til å håndtere dem på samme måte som en tradisjonell håndskrevet signatur når det gjelder lovgivning.

ELEKTRONISK SIGNATUR OG SIKKERHET

En e-signatur kan være noe så enkelt som et stavet navn, initialer eller en skannet håndskrevet signatur lagt til i et dokument. Ulempen med e-signaturer er at det ikke eksisterer kontroll over hvordan de skal implementeres, og dermed avhenger sikkerheten av hvordan leverandøren velger å strukturere det.

Et dokument som er signert med en e-signatur, har ingen garanti for at det er låst eller sikret mot manipulering. Det er viktig å sjekke dette med leverandøren av e-signering (elektronisk signering). På samme måte bør man tilstrebe at det signerte dokumentet skal være uavhengig av leverandør. Dette betyr at uavhengig av om leverandøren av signeringstjenesten forsvinner, kan dokumentene dine verifiseres og de holder som bevis hvis det oppstår en tvist.

Når en e-signatur kombineres med en digital signatur, får du et signert dokument som ikke kan manipuleres, og du kan enkelt se om det er gjort endringer i dokumentet i etterkant av signeringen. Den digitale signaturen bruker et sertifikat som lager et unikt fingeravtrykk ved signeringen, og som deretter er permanent festet til det signerte dokumentet. Dette fører til at løsningen blir helt uavhengig av leverandøren og fjerner risikoen for manipulering.

Les mer om e-signering
 

HÅNDSKRIVEN SIGNATUR KONTRA E-SIGNATUR

I sammenlignelse med en vel implementert e-signatur, så det har ikke en håndskrevet signatur noen fordel i en rettssak om gyldighet av et signert dokument.

For å garantere identiteten av en håndskrevet signatur, er det nødvendig å være vitne ved signeringstillfället. All documents signed with GetAccept have a prooflog that identifies and ensures who signs. Samtidigt kan du selv velge og kombinere ulike autentiseringsmetoder for å sikre identiteten til motparten som skal e-signere (les mer under full bevis ved underskrift).

A traditional handwritten signature does not capture the actual occurrence of signing, which is of great importance in any dispute. GetAccept tidstämplar alle aktiviteter og lagrer det i en bevislogg. En ekstern tjeneste for sikker tidstämpel brukes, noe som medfører at tidstemplet ikke kan manipuleres etter loggingen.


GetAccept oppfyller de krav som stilles i Sverige, Europa og USA:

  • Lag (2000: 832) om kvalifisert elektronisk signaturer (Signaturlagen)
  • EU-direktivet om et gemenskapsregelverk for elektroniske signaturer (1999/93 / EF)
  • Amerikanske elektroniske signaturer i global og nasjonal handel (E-SIGN Act)
  • US Uniform Electronic Transactions Act (UETA)

Den amerikanske markedet har ESIGN og UETA bekreftet at elektroniske logger og signaturer har samme juridiske sikkerhet som et tradisjonelt signert dokument med håndskrevne signaturer.

Å IDENTIFIERE MOTPARTEN

Dokumentnivå

Alle mottakere identifiseres med samme metode.

E-postadresse: Alle dokumenter er sendt til en bestemt e-postadresse, noe som i seg selv er et metode for å identifisere den faktiske signeren. Dette er den laveste sikkerhetsnivået.

Skriven signatur: Du kan velge å legge til håndskrevet signatur til dokumentet. Hver enkelt mottaker må da skrive sin signatur på skjermen. Hvis man skriver under på en pekskærm, kan mottakeren få fram en signatur som ligner på en tradisjonell håndskrevet signatur.


Mottakernivå

Identifikasjonsmetoder kan aktiveres på ulike individer. You can choose whether to apply when opening the document and / or when signing a document.

Spørsmål og svar: Du legger til et spørsmål i dokumentet og kommuniserer deretter svaret til mottakeren på noen måte.
Mottagaren må siden besvara spørsmålet for å kunne åpne og / eller signere dokumentet.

SMS: Du legger til et telefonnummer som kan motta sms. The recipient will then receive a 6-digit code in a text message that must be used to read and / or sign the document.

BankID: Den sikkraste metode for å identifisere en person for signering er der en tredjepartsløsning brukes til å identifisere den faktiske signeren. Les mer om BankId her. Only available upon request for a service charge.

E-SIGNER MED KOMPLETT BEVISMATERIAL


Hvert dokument har en unik dokument-ID som tilsvarer det faktiske innholdet i dokumentet. GetAccept-dokumenter er sporbare i alle deler av prosessen. En fullstendig og fullstendig automatisert historie av aktivitetene under er lagret og knyttet til dokumentet. Aktiviteter er stemplet med en sikker tidsstempel, e-postadresse og IP-adresse. Denne historien gir deg et fullt bevis på bevis for å få deg til rettssaken hvis det oppstår en konflikt. Historiken vil være knyttet til det endelige underskrevne dokumentet og forseglet slik at det ikke kan manipuleres, akkurat som resten av dokumentet.

Aktiviteter som sparas og tidstämplas: Utskick, Brukerinformasjon fra sender, IP-adresse og plassering (på IP-adresse) sammen med alle mottakerens adresser. - Åpning, inkludert med valgt autentiseringsmetode - Fullstendig gjennomläst dokument (hele dokumentet må gå gjennom) - Download - Print - Kommentarer - Signering sammen med den valgte autentiseringsmetoden. I Sverige (og flere andre land) er gyldigheten av et signert dokument, avhengig av det faktiske beviset du har. Derfor er det svært viktig at den valgte leverandøren av signeringsløsninger kan gi deg bevisene som virksomheten din krever.

HVOR ER ESIGNERING GODKJENT?

Norden: Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (Signaturlagen) Implementerad i linje med rekommendationerna från EU.

Europa: EU och Schweiz, eSignature in the EU. EU-direktivet om ett gemenskapsregelverk för elektroniska signaturer (1999/93/EC).

USA: ESIGN och UETA har bekräftat att elektroniska loggar och signaturer har samma juridiska säkerhet som en traditionell handskriven signatur.

Les mer om

E-signering →

Gå til

Priser →

Les om

GDPR →