Book en demo

Produktreise

Engasjer dine potensielle kunder! Skap inspirerende innhold på en enkel måte, samarbeid på en ny og engasjerende måte og oppnå en hit rate på 75%.

Start produktreisen her

Bransjer

Flere Bransjer

Kundecaser

Flere kundecaser
GetAccept blogg Vet du hva forskjellen på en elektronisk og en digital signatur er?

Vet du hva forskjellen på en elektronisk og en digital signatur er?

Vet du hva forskjellen på en elektronisk og en digital signatur er?

Elektroniske vs. digitale signaturer – hva er egentlig forskjellen?

Elektroniske signaturer, eller e-signaturer, forveksles ofte med digitale signaturer – men det finnes mange viktige forskjeller.

En e-signatur kan være noe så enkelt som at du taster inn navnet ditt eller initialene dine på en spesifikk linje. Den kan også være at du skanner inn en håndskrevet underskrift og legger den ved dokumentet.

En digital signatur er som et unikt fingeravtrykk som formes når dokumentet undertegnes: Den integreres i selve dokumentet og er umulig å fjerne. Enkelt forklart, kan du si at en elektronisk signatur brukes til å innhente en persons underskrift, mens den digitale er noe du skaper for å garantere at dokumentet ikke er tuklet med.

En potensiell svakhet med e-signering er for øvrig at sikkerheten i systemet helt og holdent er avhengig av kvaliteten og nøyaktigheten til systemleverandøren. Derfor er det viktig at du velger en trygg leverandør.

 

Kombiner elektronisk og digital signatur for å få maksimal sikkerhet

Når en e-signatur kombineres med en digital signatur, får du et dokument som er nærmest umulig å manipulere. Og dersom noen likevel forsøker seg, vil det finnes tydelige digitale spor som avslører at dokumentet er endret på en urettmessig måte.

 

Elektronisk signatur

En elektronisk signatur er juridisk bindende og brukes når du skal undertegne et elektronisk dokument. Dokumentet blir forberedt og sendt ved hjelp av en programvare utviklet for nettopp e-signering, som eksempelvis GetAccept. Mottakeren kan dermed enkelt signere via e-post eller på SMS.

Ifølge E-SIGN-loven som ble vedtatt i den amerikanske kongressen i år 2000, skal «ingen kontrakt, signatur eller registrering fratas juridisk tyngde kun fordi den er i elektronisk form. En kontrakt som refererer til en transaksjon, skal heller ikke fratas juridisk tyngde kun fordi den er signert elektronisk.» En elektronisk signatur har med andre ord den samme juridiske statusen som en underskrift skrevet for hånd.

 

Fordeler med å signere et dokument elektronisk

Lurer du på om det finnes fordeler med å undertegne et dokument elektronisk istedenfor å undertegne det for hånd? Svaret er definitivt ja. I motsetning til en håndskrevet signatur, kan en god leverandør av e-signeringsløsninger tilby 100 prosent sporbarhet. Det vil si at det ikke bare er mulig å rapportere hvem som har signert, men også hvordan, når og hvor.

Dessuten kan du, ved hjelp av å legge til flere autentiseringsformer, enkelt verifisere og dokumentere signaturen. Dette kan være gjennom spørsmål og svar, passord eller tredjepartsautentisering via Google eller LinkedIn.

Viser det seg i løpet av prosessen at dokumentet krever underskrift fra ytterligere en person? I så fall kan du enkelt tildele signeringsrettighetene videre uten at du trenger å endre hele dokumentet.

Book en demo om e-signering

Kontakt en av ekspertene våre i dag, og bestill en demo. Da lærer vi deg mer om hvordan GetAccept kan hjelpe bedriften din med å effektivisere signeringsprosessen med elektroniske signaturer.

book-a-demo-electronic-signature
BOOK EN DEMO