Book en demo

Produktreise

Engasjer dine potensielle kunder! Skap inspirerende innhold på en enkel måte, samarbeid på en ny og engasjerende måte og oppnå en hit rate på 75%.

Start produktreisen her

Bransjer

Flere Bransjer

Kundecaser

Flere kundecaser
electronic signature hold up in court

Er en e-signatur gyldig i retten?

E-signatur har raskt blitt et uvurderlig verktøy i en digital arbeidshverdag. Likevel sirkulerer det fortsatt (ubegrunnet) tvil om hvorvidt en e-signatur veier like tungt som en håndskrevet underskrift i juridisk sammenheng.

 

Kan en e-signatur godkjennes av en domstol?

Det enkle svaret er ja. Grunnen er at autentisiteten er enklere å bevise takket være den innebygde digitale sporbarheten i en e-signatur. Det er blant annet mulig å stadfeste på hvilket klokkeslett dokumentet ble signert, hvilken dato, fra hvilken IP-adresse samt informasjon om nettleseren og hva slags enhet som ble brukt.

Dersom det oppstår en tvist.

Retten kan bli tvunget til å avgjøre om hvorvidt en signatur er gyldig og hvem den tilhører. Takket være den digitale sporbarheten, forenkles denne prosessen med elektroniske signaturer. En e-signatur gjør det altså enklere å avgjøre autentisiteten – noe som igjen gjør det lettere å utrede bevisstillingen.

 

En e-signatur gjør det enklere å fremvise

dokumentasjon i retten

Når du skal bestemme deg for hvilket system du (ikke) skal bruke til e-signaturer, er det viktig at du velger et som tilbyr full sporbarhet. Systemet må med andre ord kunne vise en helhetlig historikk for all kommunikasjon. Det er også viktig at systemet logger og oppretter tidsmarkører på alle hendelser, fra dokumentet sendes til signering, til det er undertegnet og klart. For å forsikre deg om at eventuelle forsøk på manipulering av dokumentet raskt vil bli oppdaget, bør systemet ha en hendelseslogg med såkalt hashing-teknologi. Med dette på plass vil du kunne overlevere en fullstendig hendelseshistorikk til retten, dersom dette skulle bli nødvendig.

 

Hva sier loven om e-signaturer?

I 2014 opphevet Europaparlamentet den da eksisterende «eSignature Directive (1999/93/EC)». Målet med opphevingen var å skape et mer samordnet marked for elektroniske transaksjoner. Resultatet ble «EU regulation No 910/2014 on electronic identification and trustservices for electronic transactions in the internal market» – som oftest omtalt med forkortelsen eIDAS

Lover som berører elektronisk handel, avgjør hvordan «chattel paper» (løsøre) skal håndteres. Denne typen lover omfatter ESIGN act, UETA og UCC seksjon 9–105.

The Uniform Electronic Transaction Act (UETA) og Federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) styrker statusen til elektroniske dokumenter og e-signaturer. Lovene sikrer at de kan brukes på samme måte og i like stor grad som papirdokumenter med fysiske signaturer. I lovtekstene er en e-signatur definert som «en elektronisk lyd, prosess eller et symbol koblet til, eller logisk assosiert med, en kontrakt eller annet dokument – og utført eller godkjent av en person med intensjon om å underskrive dokumentet».

Book en demo om e-signering

Kontakt en av ekspertene våre i dag, og bestill en demo. Da lærer vi deg mer om hvordan GetAccept kan hjelpe bedriften din med å effektivisere signeringsprosessen med elektroniske signaturer.

book-a-demo-electronic-signature
BOOK EN DEMO