Book en demo

Produktreise

Engasjer dine potensielle kunder! Skap inspirerende innhold på en enkel måte, samarbeid på en ny og engasjerende måte og oppnå en hit rate på 75%.

Start produktreisen her

Bransjer

Flere Bransjer

Kundecaser

Flere kundecaser
White_Wave_2

Juridisk bindende
e-signatur med GetAccept

Elektroniske signaturer som er basert på bransjestandarder, er både lovlige og 100 prosent juridisk bindende.

GetAccept tilbyr en juridisk bindende e-signeringsløsning for avtaler og kontrakter. Vi overholder alle krav i både U.S. Electronic Signature in Global and National Commerce Act of 2000 (ESIGN), Uniform Electronic Transactions Act (UETA), og European Union eIDAS (EU No.910/2014) i henhold til elektroniske signaturer og overføringer. Det er med andre ord ingen tvil om at en e-signatur gitt via GetAccept holder i retten. 

En elektronisk signatur er juridisk bindende på samme måte som en håndskrevet underskrift. Loven om elektronisk signatur (LOV-2001-06-15-81) hvis formål er "å legge til rette for en sikker og effektiv bruk av elektronisk signatur”.

Juridisk bindende i USA

GetAccepts elektroniske signaturløsning i USA overholder definisjonen av en elektronisk signatur under Electronic Signatures in Global and National Commerce (ESIGN) og Uniform Electronic Transactions Act (UETA). 


Juridisk bindende i Storbritannia

I Storbritannia kalles den tilsvarende lovgivningen til ESIGN Act i USA, «Electronic Communications Act 2000». GetAccept samsvarer med definisjonen av en elektronisk signatur slik den er beskrevet i loven, og er dermed 100 prosent gyldig.


Juridisk bindende i EU

Europaparlamentet opphevet i 2014 den daværende forskriften om e-signering (1999/93 / EF) med mål om å skape et marked som gjorde elektroniske transaksjoner enklere. Løsningen ble EUs forordning nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i markedet, også kjent som eIDAS. Elektroniske signaturer brukes aktivt i hele Europa, og GetAccepts verktøy for e-signering overholder samtlige av eIDAS og EUs tekniske standarder for elektronisk signatur.


Signaturautentisering

I tillegg til at løsningen er juridisk bindende, tar GetAccept godt vare på all brukerinformasjon. Både brukernavn og passord beskyttes med 256-bit SSL-kryptering. For å hindre andre i å få tilgang til brukeren din, benytter vi oss i tillegg av meldinger i sanntid. Vi sender deg en e-post hver gang en kontrakt sendes, mottas eller signeres i din kontos navn.


Sporing mellom partene

GetAccept oppretter en omfattende transaksjonssporing mellom signeringspartene. For å kunne gi deg transaksjonshistorikk sporer og tidfester vi alle viktige opplysninger fra det øyeblikket dokumentet sendes til signering, til det er ferdig signert og sikret. En e-signatur laget med GetAccept er med andre ord ikke bare juridisk bindende, men enkel å dokumentere i retten.


Revisjonslogg/transaksjonslogg

En revisjonslogg er et viktig kriterium når du velger leverandør av e-signering. Hver utsendelse har en unik ID som gjenspeiler innholdet i dokumentet. GetAccept sporer hele prosessen og samler alt i en fullstendig historikk som inneholder all utvikling i dokumentet. Alle aktiviteter er merket med tid, e-post, IP-nummer og IP-plassering.


Rettsgodkjent transaksjonslogg

GetAccept oppretter omfattende transaksjonsspor mellom signeringspartene for å gi deg en komplett transaksjonshistorikk. Vi sporer og tidfester alle viktige opplysninger fra dokumentet sendes, til det er ferdig signert og sikret. Dette gjelder også IP- og UserAgent-informasjon.

For å sikre at eventuell manipulering av transaksjonsloggen raskt vil bli oppdaget, behandler vi den med såkalt hashing-teknologi. Dette gir både deg og motparten en garanti om at opplysningene i dokumentet er riktige. Om det mot formodning skulle oppstå en eventuell tvist rundt dokumentets innhold og hvorvidt avtalen er juridisk bindende, kan revisjonsloggen brukes i en advokatsak.

Product_Rectangle