Book en demo

Produkt guide

Den optimale købsoplevelse starter her! Aktiver jeres købere på helt nye måder og opnå konverteringsrater på jeres dokumenter på helt op til 75% med GetAccept.

Start guide

Industrier

Flere industrier

Kundehistorier

Flere kundehistorier
White_Wave_2

Digitale underskrifter og eIDAS

eIDAS er en EU-regulation, der omhandler elektronisk identifikation og fortrolighed ved digitale transaktioner, og den gælder ved lov inden for EU's grænser.

En digital identifikation, der skaber autenticitet og tillid (eIDAS)

Målet med eIDAS-reguleringen, som trådte i kraft i 2016, er at gøre handelsflowet i EU nemmere gennem sikkerhed, gennemsigtighed, teknologisk neutralitet, samarbejde og interoperabilitet. Gennem disse værdier vil eIDAS:

  • Standardisere brugen af elektronisk identifikation (eID)
  • Definere en ny standard for ”elektroniske fortrolighedstjenester” (eTS)
  • Præcisere og sikre retsgyldigheden for elektroniske signaturer
  • Skabe et internt marked i EU for elektroniske fortrolighedstjenester.

Forskellige niveauer af elektroniske signaturer

eIDAS-regulationen definerer tre typer af elektroniske signaturer: (Basis) Elektronisk Signatur, Avanceret Elektronisk Signatur og Kvalificeret Elektronisk Signatur. Ifølge eIDAS er en elektronisk signatur defineret som ”data i elektronisk form, som er vedhæftet til eller associeret med anden elektronisk data, som er brugt af underskriveren til at underskrive”.

Basis elektronisk signatur

En basis elektronisk signatur kan være enhver form for underskrift lavet i en elektronisk og digital sammenhæng, hvor underskriveren har tilkendegivet sin hensigt (for eksempel ved at klikke på en knap eller sætte kryds i en boks) til at binde sig til indholdet i det underskrevne dokument.

Avanceret elektronisk signatur

Ifølge eIDAS skal en avanceret elektronisk signatur leve op til følgende retningslinjer:

  1. Den er tilknyttet unikt til underskriveren
  2. Det er muligt at identificere underskriveren
  3. Den er lavet ved brug af elektronisk signaturskabende data, som underskriveren, med stor tiltro, kun selv kan benytte og har eneret over
  4. Den er forbundet med det underskrevne data på en sådan måde, at efterfølgende ændringer i dataet kan påvises.

Unik identitet, eneret og integritet af det underskrevne dokument er elementer, som kan opnås på forskellige måder, uanset hvilken teknologi der bliver benyttet. Det skal nævnes, at identifikationen forud for underskriftsformålet ikke nødvendigvis er ”elektronisk” for at opnå niveauet for en avanceret elektronisk signatur. En godkendt eID sørger for at fastslå ægtheden for underskriverens identitet online.

Kvalificeret elektronisk signatur

Ifølge eIDAS er den ”kvalificerede elektroniske signatur en avanceret elektronisk signatur, som er skabt med et godkendt elektronisk signaturskabende redskab, og den er baseret på et godkendt certifikat for elektroniske signaturer.” Brugen af Kvalificerede Elektroniske Signaturer inkluderer et ekstra niveau af garanti og tillid, der resulterer i retsvirkning ved alle domstole i EU.

Læs mere om GetAccepts e-signatur løsning

Product_Rectangle