Semway

IT & Tech

Magnus Hauger - Daglig leder, Semway AS

"Flere av våre kunder har vært imøtekommende hva gjelder bruken av digitale løsninger for komplekse og omfattende avtaler. Vi anbefaler gjerne GetAccept videre. Det VAR faktisk så enkelt og effektivt som det vi håpet det skulle være!"

Magnus Hauger

Daglig leder, Semway AS

Favorittfunksjoner —

Kjernevirksomheten | Oversikt over tilbud | Enkel og effektiv plattform | Privat modus

Utfordring

Semway er et datadrevet byrå med ekspertise innenfor Performance Marketing. Deres kjernekompetanse er digital strategi for kunder som søker målbar endring og fungerer som en totalleverandør av digitale tjenester og markedsføring på nett. Deres digitale hoder fordeles på ulike fagområder som SEM, SEO, Display Ads, Sosiale Medier, Google, Facebook, Instagram, Programmatisk, Webutvikling, design m.m. Semway har fornøyde kunder, blant annet dokumentert gjennom å vinne Årets Byrå 2018 påfulgt av 2. plass i 2019 og 2020.

Før Semway tok i bruk GetAccept, jobbet virksomheten med fysiske utsendelser av både avtaler, dokumenter og tilbud. Den tidkrevende og tradisjonelle måten å håndtere papirarbeidet på, gav dem ikke muligheten til å utføre digital og elektronisk signering. 

Digital og elektronisk signering var ikke en mulighet, og de ønsket å se på ulike muligheter som kunne erstatte den tradisjonelle måten å håndtere papirarbeidet på, samt en plattform som kunne simplifisere hverdagen deres ytterligere. I oppstartsfasen var det vel så viktig at selgere og rådgivere ble involvert i prosessen, da det var disse nøkkelpersonen som ville dra nytte av plattformen.

 

Semway har på mange måter vært en salgsorganisasjon der nysalg og cold calling har vært en del av kulturen, noe de ønsker å fortsette med. Dette fordret at de har  verktøy som gjør det enkelt for dem å følge opp enkelte salgs- og avtaleprosesser. 

Semway var lenge klare over at det fantes ulike løsninger hva gjaldt elektronisk signering, men var usikre på hvordan dette fungerte i praksis. Hauger fikk i perioden før Semway inngikk avtale med GetAccept erfare lignende løsninger som Semway’s leverandører benyttet - men hadde ikke noe forhold til GetAccept eller deres konkurrenter før implementeringen tok sted. Med et egenutviklet CRM-system krevdes løsninger som var kompatible med deres eksisterende verktøy, noe GetAccept-teamet var behjelpelige med.

Løsning

Semway ønsket å velge en leverandør som kunne avdekke deres mangler på en rask og smidig måte. GetAccept kunne i tillegg tilby implementering og onboarding til en rimelig pris - noe som ga Semway merverdi. 

For deres selgere og rådgivere har GetAccept forenklet samtlige prosessen til internt og eksternt bruk. Det har blitt enklere å få et større overblikk over alle tilbudene samt oppfølgingen av disse, som har resultert i at deres ansatte ikke skyver til side eller overser viktige avtaler og tilbud. Samtidig har det gitt dem en god pekepinn over hvilke avtaler som ender opp i “valley of death” eller hvilke “hete avtaler” som finnes. 

For Semway har signering av blant annet databehandleravtaler og arbeidsavtaler kommet godt til nytte. Sammen med GetAccept utviklet de og opprettet et malverk for å sende ut og laste opp databehandleravtaler - noe som har kortet ned deres signeringprosesser betraktelig ved at mottaker får tilsendt en revidert avtale klar til utfylling.

 

Det er i tillegg enkelt å følge opp hvilke avtaler som har blitt signert samt se hvor i “løypa” mottaker befinner seg ved hjelp av GetAccept’s sporingsfunksjoner og innsiktbaserte verktøy. Sist, men ikke minst har Semway stilt seg positive til at oppsett av malverk og design er inkludert i selve onboardingen.

Resultat

Digital signering var selve kjernen i hvorfor Semway valgte å implementere GetAccept i deres eksisterende og egenutviklede CRM-system, og de skjønte raskt at GetAccept dekket deres behov.
 
Med GetAccept så de også store gevinster hva gjelder kontroll og oversikt over enkelte prosesser - og hva det gav dem av verdi over tid. Videre var det noen funksjoner som stakk seg ekstra ut - særlig delen som omhandler pipeline og salgsoppfølging med gode muligheter for å få et overblikk over hele eller deler av prosessene.

 

Det å kunne ha en oversikt over pipeline på tilbudene, se hva som kommer inn, hva som ikke kommer inn, hva som blir utsatt, versjoneringen, digital signering og håndteringen rundt disse prosessene har hjulpet Semway på en tiltalende måte. Sist, men ikke minst har innsikten og GetAccept’s sporbare funksjoner gagnet deres arbeid.

Ønsker du å vite mer? Vi står klare for å hjelpe deg!