SuperOffice

IT & Tech

Favorittfunksjoner —

Kommunikasjon via chat | Attestasjon, sporing og signeringsordre | Kontroll over avtalesyklusen | Automatiske påminnelser og statusoppdateringer

Utfordring

SuperOffice er en prisvinnende CRM-løsning som brukes av fler enn hundre tusen brukere, hver eneste dag. Med over 200 selgere og konsulenter som til daglig jobber med utsendelse og utarbeidelse av oppdragsbeskrivelser, tilbud, kontrakter, rammeavtaler, storkundeavtaler og endringsmeldinger så de seg nødt til å finne nye måter å håndtere papirarbeidet på.

 

Den tradisjonelle og manuelle prosessen å håndtere dokumenter på krevde mye tid da alt skulle bli signert, printet, scannet, arkivert, sertifisert samtidig som at man måtte ta høyde for å innhente nødvendig informasjon som kunne føre til større endringer og oppdateringer. SuperOffice sitt CRM-løsning er avansert og krever systemer som er kompatible med deres verktøy. Faktorer som ble prioritert var som følge av dette teknologi, funksjonalitet og brukervennlighet - noe som GetAccept kunne tilby!

Løsning

SuperOffice var tidlig ute med en betaversjon integrert i SuperOffice og holdt øynene oppe for å integrere med andre samarbeidspartnere. De så etterhvert et stort behov for å finne en signeringsløsning som ikke var for rigid og smal i forhold til funksjonaliteten. Samtidig krevde andre plattformer innlogging via bankID, noe som mange er skeptiske til med tanke på personopplysninger og personvern.
SuperOffice tok på bakgrunn av dette en beslutning basert på to viktige faktorer:

1. Teknologi og brukergrensesnitt
Hvordan man kunne effektivisere og digitalisere hverdagen sin på en smidig måte som korter ned beslutningstiden

2. Menneskene man samarbeider med
SuperOffice valgte å gå for en leverandør de mente klarte å skille seg ut i mengden blant andre konkurrenter samtidig som at de ønsket å samarbeide med noen som kunne tilby alt i ett verktøy.

Resultat

SuperOffice har med stor suksess kortet ned både beslutningstiden til kunden ved at de kan være mer effektive i dialogen og kommunikasjonen ved utsending av dokumentet. Tiden fra kunden mottar et dokument til det er signert er vesentlig redusert. GetAccept tilbyr i tillegg en løsning som gir deg muligheten til at flere kan signere digitalt og sette opp en signeringsrekkefølge som kan overvåkes i sanntid - noe som SuperOffice priser seg lykkelig over. Verktøyet sikrer en effektiv og sikker signeringsprosess og kan gi dem muligheten til å fokusere på neste avtale.

"GetAccept uttrykte et stort engasjement for produktet og deres løsninger. Teamet og menneskene har vist forståelse og hjulpet oss med å løse våre problemstillinger."

 

- Henning Kind Petersen, Salgsdirektør i SuperOffice

 

Ønsker du å vite mer? Vi står klare for å hjelpe deg!