Book en demo

Produktreise

Engasjer dine potensielle kunder! Skap inspirerende innhold på en enkel måte, samarbeid på en ny og engasjerende måte og oppnå en hit rate på 75%.

Start produktreisen her

Bransjer

Flere Bransjer

Kundecaser

Flere kundecaser
Customer_Case_Ramudden_Folden

Ramudden case study

“Enklere plattform får du faktisk ikke”

CC_Ramudden_Quote

“Brukervennligheten i GetAccept er eksepsjonelt god! Har man brukt en PC eller klarer å skrive et dokument i Word, kan GetAccept fint benyttes uavhengig av erfaring, kompetanse eller alder. Enklere plattform får du det faktisk ikke. På veien videre så er GetAccept vårt fundament.”

Magnus Sørvik

Nasjonal salgssjef, Ramudden AS

Utfordringen

Ramudden er en helhetsleverandør og konsulentvirksomhet innen sikkerhet på arbeidsplassen i trafikkerte miljøer. De bistår kunder i å skape tryggere arbeidsplasser og overholde regelverket som kreves langs veier, jernbaner og byggeplasser. De er også med på å sikre offentlige steder. Deres tjenester inkluderer utleie og levering av skilt og avstengnings materiell, kompetent personell på stedet, og hjelp med varslingsplaner og tillatelsessøknader. Ramudden's forretningsidé er basert på å hjelpe sine kunder med å skape trygge arbeidsplasser, når og hvor det er nødvendig. På denne måten kan kundene trygt fokusere på kjernevirksomheten - å reparere, vedlikeholde og bygge nytt. 

Det å få inn avtaler raskere og korte ned beslutningsprosessen på utsendte tilbud og avtaler var  lenge et stort ønske for Ramudden. De opplevde at disse prosessene kunne være svært tidkrevende, og at det ble brukt mye tid og ressurser på den manuelle oppfølgingen. Hovedutfordringer før implementering av GetAccept var manglende kontroll, innsikt og oversikt over alle tilbud, avtaler og rapporteringer av aktiviteter i salgsprosessen. Dette gjaldt for alle ledere og selgere i virksomheten.

Ramudden hadde alle ulike måter å jobbe på i de forskjellige avdelingene, der de ikke hadde en felles metode og prosess. Nå har dette blitt mer strømlinjeformet og bidratt til økt kontroll samt oversikt for alle ansatte. Tilbudsmaler var lenge en mangelvare, og alle hadde sine egne måter å utforme disse på. Det var ønskelig om å få et mer enhetlig uttrykk mot kundene.

Løsningen

En representant fra GetAccept tok kontakt med Sørvik, hvor det ble avtalt et møte med alle på salg i Ramudden. Etter møtet ble de omforent internt om at dette var noe alle i Ramudden Norge ønsket å implementere. Det var viktig at hele gruppen som enhet kom til enighet om ta i bruk GetAccept. De skjønte raskt verdien av produktet for hvordan denne løsningen kunne hjelpe de ansatte i sin arbeidshverdag og styrke deres kunderelasjoner. I dag brukes GetAccept i 13 avdelinger i Ramudden Norge, med mål om å skalere videre ila 2021. 

Noe av det som var mest avgjørende for dem var brukervennligheten, innsikt og kontroll over salgsprosessen for alle på salg og ledelsen. Det å få relevant innsikt og rapporter er noe som de også hadde stort fokus på. Ramuddden kom igang for fullt på salg innen et par måneder før beslutningen ble tatt frem til alle på salg tok i bruk løsningen aktivt. Den strukturerte onboardingen og implementeringen har gått smertefritt hele veien, og det var viktig for kunden å implementere en løsning som var så brukervennlig at hvem som helst i organisasjonen kunne bruke løsningen, samt at den ga dem den oversikten og kontrollen løsningen gir i sin helhet.

Kundeansvarlig i GetAccept har vært veldig støttende og det har vært solid oppfølging hele veien. For Ramudden var det således viktig å finne en leverandør som også kunne vokse i takt i forhold til valg av CRM og fremtidige integrasjonsmuligheter for kundeoppfølgingen. På den andre siden, har Ramudden fått positive og gode tilbakemeldinger hva gjelder utsendinger av avtaler. Kundene har gitt uttrykk for at det ser bra ut og at det er enkelt å signere avtaler, kjappere og smidigere enn noen gang. Virksomheten kan nå fokusere på merkevarebygging utad i markedet ovenfor deres kunder, noe som er svært viktig for dem.

“Alt det som GetAccept står for, er en av grunnene til at de ble valgt som vår leverandør. I tillegg til det, har onboardingen og oppfølgingen i etterkant  vært veldig tilfredsstillende. Man blir godt ivaretatt som kunde hos GetAccept".
Magnus Sørvik, Nasjonal Salgssjef i Ramudden Norgebruker

Resultatet

Hovedforskjellen og resultatet etter implementeringen av GetAccept, er at Ramudden i dag sitter med full kontroll over alle sine dokument, tilbud og avtaleprosesser. Sist, men ikke minst fokus på merkevarebygging der de kan være profesjonell og seriøs aktør utad mot sine kunder. Alt er nå satt i system og de har en felles metode og prosess som de jobber ut fra.

Ramudden logo PNG

Fakta

Hvem: Magnus Sørvik, nasjonal salgssjef, Ramudden AS

Bransje: Bygg og anlegg

Favorittfunksjoner

  • Enkel rapportering
  • Elektronisk signering
  • Dokumentsporing
  • Malverk og design

Ønsker du å vite mer? Vi står klare for å hjelpe deg!

Book en demo
Industry_BG_Blue

1. Mer effektive salgsprosesser.

2. Økt kontroll og innsikt: Tidligere kunne ikke Ramudden måle dette, men det kan de med GetAccept.

3. Være synlige med fokus på merkevarebygging og være en profesjonell aktør utad mot deres kunder.

Magnus Sørvik

Nasjonal salgssjef, Ramudden AS
www.www.ramudden.no