Helgevold Elektro

Consulting & Professional Services

Petter Frøyland - Avdelingsleder privatmarked

“GetAccept gjør at vi kan få dokumentasjon innhentet på en enklere og raskere måte, og med bedre kvalitet. Ved å ta i bruk GetAccept når vi våre mål!"

Petter Frøyland

Avdelingsleder privatmarked

Favorittfunksjoner —

Fin presentasjon av tilbud | Enkelt å følge opp | Enkel signering av dokument

Utfordring

Før Helgevold Elektro implementerte GetAccept utformet de tilbud i Superoffice CRM, som deretter ble sendt per e-post til deres kunder. Det ble brukt tid på å følge opp kundene manuelt via e-post og telefon for å påse om kunden hadde mottatt tilbud, gjennomgått dette og forstått innholdet i tilbudet.

 

En av deres utfordringer var å få signatur fra den andre parten, da flere bestillinger og ordre ble gjort muntlig. Ved endring i bestilling og ordre var det ofte uklart om hvem som hadde bestilt og om tilbud/endringen var forstått av kunden. Innhenting av bilder for dokumentasjon til kraftleverandør var også en vesentlig utfordring, der det er andre leverandører inne og leverer sine tjenester. Dette bidro også til at ved manglende avklaring så ble det ofte utfordrende å få betalt.

 

De så til slutt et økende behov for digital signering av dokumenter i forbindelse med dokumenter til deres kraftleverandør. Dette ville kutte ned på det manuelle arbeidet hva gjaldt oppfølging av kunder, samt møte deres ønske om å effektivisere og automatisere slike prosesser internt.

Løsning

Helgevold Elektro har nå brukt GetAccept siden starten av 2020 og løsningen benyttes aktivt i fem avdelinger i Helgevold Elektro i dag. De har integrert GetAccept med SuperOffice CRM, som ble implementert sammen med GetAccept og Helgevold Elektro sitt skytjenesteselskap på IT drift.

 

Når de ansatte fikk muligheten til å teste Getaccept, så de alle fordelene med hvor enkelt det faktisk var å kunne forklare deres budskap med en videohilsen, skape en personlig tilnærming til kundene, og forenkle videre oppfølging av kunden som tidligere kunne være tidkrevende. Innsikten og tilbakemeldingene de innhenter fra GetAccept’s løsning, gjør at brukerne enkelt kan følge opp og alltid være relevant i både kundens og deres individuelle salgsprosesser. 

 

GetAccept har en fin betalingsstruktur ved signeringsbehov på flere dokumenter. Signeringen som må tegnes slik at de kan få signert med eksempelvis bankID dersom behovet oppstår samt brukergrensesnittet har i følge Helgevold Elektro vært svært imøtekommende. 

 

Med et ønske om å bli bedre på å få signert dokumenter på en enklere og raskere måte ved hjelp av digital signering, har også hjulpet Helgevold Elektro i den utfordrende tiden med tanke på Covid-19.

Resultat

I dag sparer Helgevold Elektro mye tid på oppfølging etter implementeringen av GetAccept. Nå har dette både blitt effektivisert og automatisert. De opplever også kortere og raskere beslutningsprosess på deres bestillinger. I tillegg opplever de raskere og bedre kvalitet vedrørende innhenting av dokumentasjon og signering.

 

Nå har også HR-avdelingen deres tatt dette i bruk, noe som øker kvaliteten på signaturer på HR-relaterte dokumenter. Med egen kontaktperson hos GetAccept, sparer de seg for tid og blir godt ivaretatt som kunde. GetAccept er profesjonelle og seriøse ovenfor deres kunder og samarbeidspartnere. 

 

Kort oppsummert; Enklere, raskere og bedre kvalitet på alle signerte dokumenter.

 

 

Helgevold Elektro er en del av Helgevold Gruppen, og er den ledende totaltekniske el-entreprenøren på Haugalandet. De har 280 ansatte med avdelinger i 10 ulike kommuner i distriktet.

 

Med en visjon om å koble deg på fremtiden, skaper de smarte løsninger for fremtidens elektriske hverdag. De har sterke fagmiljøer innen elektro, automasjon, telekommunikasjon, ventilasjon, rør og rådgivning. Helgevold Elektro leverer gjennomtenkte løsninger til alle typer bygg og anlegg samtidig som at de tenker og jobber med grønn teknologi, og bidrar til å ta miljøansvar.

Ønsker du å vite mer? Vi står klare for å hjelpe deg!