Book en demo

Produktreise

Engasjer dine potensielle kunder! Skap inspirerende innhold på en enkel måte, samarbeid på en ny og engasjerende måte og oppnå en hit rate på 75%.

Start produktreisen her

Bransjer

Flere Bransjer

Kundecaser

Flere kundecaser
Customer_Case_Chargebee_Folden

Chargebee case study

"Vi så etter en løsning som tillot oss å ta i bruk video slik at vi kunne engasjere potensielle kunder"

CC_Chargebee

"Vi så etter en løsning som tillot oss å ta i bruk video slik at vi kunne engasjere potensielle kunder, sende sporbart salgsmateriell, videresende tilbud og signere kontrakter elektronisk i vårt eksisterende CRM-system, Freshsales. GetAccept svarte til alle våre forventninger!"

Germain Brion

VP sales, Chargebee

Utfordringen

Hovedutfordringen til Chargebee var først og fremst at selgernes tidsbruk knyttet opp mot opprettelse av avtaler og manuell oppfølging av alle tilbud. Det var også utfordrende å opprette en unik salgssikkerhet som skilte seg ut i mengden blant alle leverandører og tilbydere av samme type produkter - mer konkret abonnementsfakturering. Til slutt var utstrakt kommunikasjon av deres løsninger til potensielle kunder utfordrende å oppfylle på en moderne måte. All salgshåndtering ble tidvis gjort via e-post og digitale møter som ikke var til stor nytte for deres avtale- og dokumenthåndtering. De ønsket å differensiere seg fra sine konkurrenter og rettet raskt blikket mot GetAccept sine løsninger.

Løsningen

Ved å opprette og sende både tilbud og kunngjøringer direkte fra Freshsales CRM, kunne Chargebee minimere distraksjoner for salgsteamet ved å følge opp arbeidsflyten fra A - Å. Det som bidro til at deres avtalehåndteringer skjøt i været, var blant annet muligheten til å følge opp tilbudene med 100% aktsomhet ved hjelp av automatiske påminnelser og sporing. Ved bruk av video og chat kunne teamet deres kommunisere på en verdifull og unik måte, noe som hjalp dem å legge til akkurat den menneskelige "touchen" som flere ønsker å se i sine kunde- og salgsreiser.

The result

Salgsrepresentanter + GetAccept = Sant!
Helt siden implementeringen av GetAccept internt i teamet, har flere salgsrepresentanter funnet mer glede i - og oppnådd mer suksess hva gjelder salgsaktiviteter. De er nå i stand til å jobbe mer sømløst og unngå tapt tid mtp dobbelt arbeid knyttet opp mot datainnføringer i systemet deres. Ved hjelp av Google Docs-integrasjonen, har de også mulighet til å utforme og skreddersy avtaler og forslag inne i deres eksisterende CRM-verktøy, Freshsales.

Når utsendelsene er levert og sendt ut, kan selgere og ledelsen prioritere avtaler basert på innsikten og de sporbare engasjementmålingene som er tilgjengelig i GetAccept. Det å kunne se på faktorer som begrenser tidsbruken på viktige dokument- og avtaleprosesser, utsendelser og videresending til andre interessenter, nedlastninger og utskrivninger kommer også godt med.

Selgerne unngår i tillegg den manuelle og tungvinte måten å jobbe på ved å fjerne støy og distraherende elementer. Ved hjelp av live-redigeringsfunksjonen i GetAccept, får man signert avtaler og gjort arbeidet enda mer sømløst.

Sales management
Salgsteamet har også hatt gleden av å se hvordan selgerne kommuniserer med potensielle kunder for å ytterligere skreddersy og vedlikeholde deres salgsinnsats basert på deres individuelle handlemønster. Arbeidsflytene som blir satt opp i malverket, har vært avgjørende for å unngå feil før viktige vilkår og avtaler sendes til potensielle kunder. Videre har video- og chatpåminnelser også gagnet dem i arbeidet når det kommer til kunder som har stått på stedet hvil og trenger oppfølging.

Sales operations
Salgsdriften- og teamet har også hatt stor glede av tiden bespart etter implementeringen av GetAccept, samtidig som at de har kuttet kostnader. På denne måten har de ikke sett seg nødt til å supplere med en hel mengde med verktøy for salg- og oppfølging, video, dokumenthåndtering, e-signaturer og kontraktstyring. GetAccept har hjulpet Chargebee med å konsolidere alle disse elementene i deres foretrukkede CRM-verktøy, Freshsales.

Customer success representatives
Etter at suksessen på salgsteamet skjøt i været, har GetAccept blitt benyttet i flere ulike ledd hos bedriften. De har blant annet sett på muligheter for å legge til rette for salgstrening via video, gjennomføre kvartalsvise gjennomganger på tvers av selskapets - og sist men ikke minst, fornyelse og mersalg ved bruk av dokumenthåndteringen GetAccept tilbyr.

chargebee-logo-1

Fakta

Hvem: Germain Brion, VP sales, Chargebee

Bransje: CRM, abonnentstyring

Favorittfunksjoner

  • Integrasjon med Freshsales
  • Personalisert kommunikasjon med video og chat
  • Automatiske påminnelser
  • Praktisk avtalehåndtering

Ønsker du å vite mer? Vi står klare for å hjelpe deg!

Book en demo
Industry_BG_Blue

Charebee's 3 beste tips for økt salg:

1. Gir deg selv og selskapet muligheten til å gjøre alle berøringspunktene mer personlige og menneskelige.

2. Ta deg tid til å snakke med og dele verdifull informasjon med din potensielle kunder på en mer personlig måte - og skill deg ut fra mengden!

3. Effektiviser alle prosesser så godt det lar seg gjøre, slik at du kan fokusere på å innhente nye og potensielle kunder.

Germain Brion

VP sales, Chargebee
www.chargebee.com