Jobindex

Staffing & Recruiting

Favoritfunktioner —

Kontraktstyring | Mobil app | eSignatur

Udfordring

Større kundetilfredshed og smidigere underskrifts proces

Jobindex har brugt GetAccept og SuperOffice siden november 2019. Tidligere havde de en meget traditionel salgsproces, hvor kunden skulle printe kontrakten ud, skrive den under, scanne den ind og sende retur til dem. Det var en tidskrævende proces for både kunderne og sælgerne.

“Vi har utrolig mange aftaler og mange komplekse aftaler, hvilket har gjort samarbejdet med GetAccept så frugtbar for os, fordi vi før brugte så meget tid på at få dem underskrevet,” siger Troels Engström Nielsen, Salgsdirektør, Jobindex.

Desuden var det besværligt for kunderne, hvilket var en af de vigtigste drivkræfter for at ændre salgsprocessen hos Jobindex.


“Det skal være nemt for vores kunder at arbejde med os,” siger Troels Engström Nielsen.

Sælgerne brugte tidligere meget tid på at følge op på, om kunderne havde modtaget kontrakterne, læst dem og skrevet dem under. Denne tid ville Troels Engström Nielsen, salgsdirektør, gerne have åbnet op for hos hans team, så de kunne bruge mere tid på at tale med kunderne om andre og vigtigere ting end at håndtere og koordinere at aftalerne blev skrevet under.

 

”Det vi gerne ville frem til var, at man kan klare en hel transaktion på mobilen - det var det vigtigste for os, og vi er kommet dertil - for man kan jo netop godkende på mobilen med GetAccept.”

Troels Engström Nielsen,

Salgsdirektør, Jobindex

Løsning

Kundernes købsrejse i fokus


B2C købsrejsen hvor det er let at lægge en vare i en kurv og betale via et par klik på en webshop har været en stor inspiration til, hvordan Jobindex ønsker, at deres kunders købsrejse bør være.

“Det vi gerne ville frem til var, at man kan klare en hel transaktion på mobilen - det var det vigtigste for os, og vi er kommet dertil - for man kan jo netop godkende på mobilen med GetAccept.”

Der har været meget positiv response fra deres kunder. Der er ingen tvivl om at vores kunder synes, at det er meget nemmere at skrive en kontrakt under hos os nu og arbejde sammen med os end det var tidligere, fortæller Troels Engström Nielsen.

“Det er intuitivt. Der har ikke været en stejl læringskurve for vores kunder, for de bruger allerede nemID i deres private. Så det har været let og brugervenligt,” fortæller Troels Engström Nielsen.

Derudover sparer de også signifikant meget tid i processen med at få underskrifterne hjem.

“Før kunne det tage en uge fra aftalen var sendt afsted til den blev underskrevet. Nu tager det en dag eller to og så har vi den tilbage i en perfekt verden. Og det foregår faktisk sådan. Nogle gange har vi set det tager under 5 minutter,” siger Troels Engström Nielsen.

Underskrifts processen er blevet mere smidig fordi man i GetAccept kan sætte forskellige niveauer for modtagerne. Det er på den måde lettere at distribuere kontrakterne til de mennesker, der skal se den og dem der skal underskrive, forklarer Troels.

Troels Engström Nielsen mener, at de har fået en større kundetilfredshed, fordi de nu har fået mere tid til at tale med kunderne om andre og vigtigere ting end at bruge meget tid på administrationstid.

Resultat

Integration til SuperOffice


GetAccepts integration til SuperOffice var afgørende, da det kom til valget af udbyder. Det har været afgørende for Jobindex, at de har kunne samle hele salgsprocessen i SuperOffice, både før, under og efter og i forhold til kvoter og deres økonomisystemer.

“GetAccepts integration til SuperOffice var den mest overbevisende, da vi skulle tage en beslutning,” forklarer Troels.

“Det giver rigtig god mening, hvis man godt kan lide at have et tjekket system på aftale delen, CRM delen og pipeline delen.”

Derudover giver det stor værdi for Troels og hans team, at de kan følge med i hvor alle deres kontrakter er i godkendelsesprocessen og følge udviklingen på dashboardet, hvilket gør at de kan prioritere deres tid mere effektivt.

Troels forklarer, at der er flere facetter af GetAccept, fordi man kan se hvornår aftalerne er blevet åbnet, hvor langt de er kommet i godkendelsesprocessen, hvilket sparer dem for nogle opkald og har gjort opfølgningen lettere.


Om Jobindex


Jobindex er Danmarks største jobmarked. De giver den mest komplette oversigt over ledige job i Danmark. Med over 20.000 jobannoncer, mere end 135.000 CV'er og over 850.000 unikke brugere om måneden er Jobindex Danmarks største jobmarked. De er samtidig brugernes jobmarked og virksomhedernes rekrutteringspartner.

Jobindex salgsafdeling består af ca. 70 personer fordelt på 4 afdelinger, der håndterer alt fra mindre, til mellemstore kunder, til business support og forretningsudvikling. Langt størstedelen af alle ordre bliver håndteret gennem GetAccept.

Imponer købere og ram jeres mål nu