Hva er en elektronisk signatur?

19.mar.2021

Read. 5 min.

GetAccept | Hva er en elektronisk signatur?
Med elektronisk signering sparer du masse tid. Du slipper å skrive ut, signere for hånd, skanne og deretter sende tilbake til motparten.

Definisjon av elektronisk signatur:

Data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentiseringsmetode. 

Loven om elektronisk signatur (LOV-2001-06-15-81)

En elektronisk signatur – eller en e-signatur – er en sikker og praktisk måte å undertegne en avtale på. Den kan gis ved at mottakeren enten taster inn navnet sitt på mobilen eller PC-en, eller drar fingeren over skjermen og signerer som om fingeren skulle vært en penn. En elektronisk signatur er juridisk bindende og brukes når du skal undertegne et elektronisk dokument. Dokumentet blir forberedt og sendt ved hjelp av en programvare utviklet for nettopp e-signering, som eksempelvis GetAccept. Mottakeren kan dermed enkelt signere via e-post eller på SMS - og verifisere deres identitet ved bruk av BankID. 

Med elektronisk signering sparer du masse tid. Du slipper å skrive ut dokumenter, signere dem for hånd, skanne dem og deretter sende dem tilbake til motparten. Kombinerer du en e-signatur (elektronisk signering) med en digital signatur, får du i tillegg et dokument som er nærmest umulig å manipulere. Og dersom noen likevel skulle forsøke seg, vil det finnes tydelige digitale spor som avslører at dokumentet er endret.

En digital signatur er som et unikt fingeravtrykk som formes når dokumentet undertegnes. Det integreres i selve dokumentet og er umulig å fjerne. Enkelt forklart, kan du si at en elektronisk signatur brukes til å innhente en persons underskrift, mens den digitale er noe du skaper for å garantere for dokumentets integritet.

En elektronisk signatur er juridisk bindende på samme måte som en håndskrevet underskrift. Loven om elektronisk signatur (LOV-2001-06-15-81) hvis formål er "å legge til rette for en sikker og effektiv bruk av elektronisk signatur”.

Les mer om de juridiske aspektene av e-signering her.

Hvor sikker er en elektronisk signatur?

Vi vet at det av og til kan føles skummelt og ubehagelig å laste opp en viktig avtale på nettet. Tenk for eksempel om du skal legge ved personopplysninger, eller noe enda verre! Men du kan bare ta det med ro. Sikkerheten i forbindelse med e-signaturer og dokumentbehandling på nett har utviklet seg enormt de siste årene. Det er bare å se på hvor mange bedrifter som i dag har valgt å gå helt vekk fra manuell håndtering. Så fort du trykker på «signer», settes det i gang en rekke prosesser i kulissene. Systemet kontrollerer alt fra hvem som har underskrevet, til at personen er den hen utgir seg for å være. I tillegg sørger det for at det ikke kan gjøres endringer i dokumentet etter signering.

 

Hva er fordelene ved GetAccept's
e-signaturer?

 

01_Product_Signing

Effektiv signering fra A-Å

Med GetAccept får kundene dine mulighet til å signere elektronisk, raskt og enkelt, uansett hvor de befinner seg. Du kan i tillegg følge signeringsprosessen og sikre at dere kommer raskere i mål, selv med komplekse avtaler. For å tilrettelegge for en mest mulig effektiv e-signering, kan du også skreddersy rekkefølgen kundene dine skal signere i.

02_Product_Legally_binding
 

Juridisk bindende

En elektronisk signatur er gyldig og juridisk bindende i Europa, USA og i de fleste andre land i verden. En e-signatur har samme juridiske tyngde som en håndskrevet signatur, og er lovlig på lik linje med et tradisjonelt papirdokument undertegnet med penn.

03_Product_Security
 

Sikker e-signering

I tillegg til å være effektivt og juridisk bindende, er e-signering med GetAccept helt trygt å bruke. Løsningen overholder både U.S. ESIGN Act, Uniform Electronic Transactions Act (UETA) og EUs eIDAS (EU No.910/2014) for elektroniske signaturer og overføringer. Når et dokument signeres, vil viktig informasjon bli lagret i selve dokumentet og sikre at ingen kan manipulere det i etterkant.

04_Product_Audio_trail
 

Sporbarhet i alle ledd

Når du bruker GetAccept til e-signering, er all kommunikasjon mellom partene sporbar. Fra dokumentet blir sendt til det er ferdig signert, lagres alt av viktige opplysninger med tidsstempler i dokumentet. På den måten har du tilgang til en fullstendig og detaljert hendelseshistorikk/transaksjonslogg ved en eventuell tvist eller revisjon.


Prøv e-signering i dag! Helt gratis. 

Start wowing buyers and hitting quotas now