Digital signatur - den mest pålitelige signeringsmetoden

16.mar.2021

Read. 2 min.

GetAccept | Digital signatur - den mest pålitelige signeringsmetoden

Hvordan går man frem i en jungel av ulike signeringsløsninger og hvor pålitelig er en digital signatur?

Digitalisering har drastisk endret måten vi kommuniserer på, og i dag blir alt håndtert digitalt. Å signere avtaler og dokumenter kan være ganske tidkrevende, men ved å bytte til en digital signeringsløsning kan du signere avtaler og dokumenter på bare noen få minutter.

Digital signatur - den mest pålitelige signeringsløsningen

Den digitale signaturen har i dag blitt godt etablert og regnes som den mest pålitelige måten å få signert dokumenter på over nett. I motsetning til teknologien rundt signaturer tidligere, er dagens digitale signering enkel å bruke og kan opprettes ved hjelp av hvilken som helst digital enhet, så lenge man er tilkoblet internett. 

Mye sikrere enn penn og papir

Med en digital signatur kan du være sikker på at dokumentene dine ikke blir manipulert etter at signeringen tar sted, og at motpartens identitet kan fastslås med høy sikkerhet. Ved å bruke tilleggsverifiseringsmetoder som signering via bankID og SMS, kan du sikre at riktig person signerer dokumentet.

Komplett bevis med digital signatur

Sammenlignet med en godt implementert digital signatur, har en håndskrevet signatur ingen fordeler i en rettsak når det kommer til gyldigheten av et signert dokument. En tradisjonell håndskrevet signatur fanger ikke opp selve tidspunktet for når signeringen finner sted, noe som er av stor betydning i tilfelle det oppstår en tvist. Når du bruker en digital signatur, blir den faktiske tiden for signaturen lagret, og ved hjelp av et tidsstempel kan du sikre deg en oversikt over hvem som har signert dokumentet. En fullstendig og helautomatisk aktivitetslogg samt transaksjonslogg lagres og kobles til dokumentet. All informasjon som er samlet inn er forseglet slik at den ikke kan manipuleres. For å unngå at noen manipulerer dokumentet i etterkant, benytter vi oss av en avansert krypteringsteknologi som kalles hashing.
 
En digital signatur er altså like juridisk bindende som en skriftlig avtale samtidig som at den er enkel å ta i bruk. Digitale og elektroniske signaturer overholder alle lover og regler som signaturloven, eIDAS og GDPR.
 
Ønsker du å lese mer om juridiske aspekter og bindende signaturer? Ta en titt her!

Start wowing buyers and hitting quotas now