Smarketing: styrk samarbeidet mellom salg og markedsføring

21.des.2021

Read. 2 min.

Smarketing: styrk samarbeidet mellom salg og markedsføring

Salg + Markedsføring = Smarketing. 

Smarketing refererer til et forsterket samarbeid mellom salg og markedsføring. I denne prosessen arbeider de to avdelingene mot det langsiktige felles forretningsmål å få inn flere kunder og øke omsetningen. 

Smarketing er redningen til komplekse kjøpsreiser

Selv om smarketing kan høres ut som et fancy buzzword, så er det i virkeligheten en naturlig reaksjon på en økende etterspørsel etter relevant innhold og ukompliserte kjøpsreiser som mange bedrifter opplever fra deres målgrupper. 

Ifølge HubSports 2021 State of Marketing Report svarer kun 7% av de spurte selgerne at de mottar kvalitetsleads fra deres markedsføringsteam. Dette tyder med andre ord på at der er stort rom for forbedring i dette samarbeidet.

Smarketing handler om å gjøre forholdet mellom salgs- og markedsføringsavdelinger enda sterkere og mer strømlinjet. Selv om smarketing er langt fra et nytt begrep, henviser det likevel til en aktuell tendens. Kundereiser blir stadig mer komplekse, og dette stiller høyere krav til relevant, skreddersydd og målrettet innhold som kan generere de beste leads.

Hvordan kommer dette til å utspille seg i 2022? Du kan forvente å se enda mer samarbeid mellom markedsføringsfolk og salgsteam når det dreier seg om: 

  • Salgsmateriale
  • Tilbud basert på verdi og personaer
  • Markedsføringsinnhold og kampanjer på e-post 
  • Segmentering på sosiale medier
  • Datainnsikter og metrikker

Skap sammenhengende kjøpsreiser

Hvis dere setter fokus på å styrke samarbeidet mellom salg og markedsføring, vil det bli lettere å målrette kommunikasjonen og salgsinnsatsen mot de riktige kundene med det riktige budskapet på det riktige tidspunktet. Dette vil samtidig forbedre den overordnede kvaliteten på leadsene dere genererer. 

Salgsteamet kan imøtekomme smarketing-tendensen allerede nå ved å etablere et godt forhold til markedsføringsavdelingen. 

Start med å skape et felles utgangspunkt for innhold og prosesser som dere arbeider med: språklig terminologi, fortellerstemme, målgruppe-personaer samt beste praksiser for hvordan dere identifiserer og bearbeider leads. Deretter bør dere bli enige om hvordan og når dere skal evaluere bedriftens resultater.

Det gjelder med andre ord å strømlinje de forskjellige instanser og skape et felles utgangspunkt for å favne om kundenes kjøpsreise - fra det første møtet med markedsføringsteamet til det siste salgsmøtet. 

Tips! Bli klokere på smarketing med ny e-bok

Hvis du vil vite mer om hvordan du rent praktisk kan styrke samarbeidet på tvers av markedsførings- og salgsaktiviteter, kan du med fordel laste ned den nye e-boken som er skrevet på bakgrunn av et nylig avholdt webinar om smarketing i samarbeid med HubSpot. Last ned e-bok om Smarketing her!

Du får innsikt i hvordan markedsføringsledere hos HubSpot, Pleo og Aircall praktiserer smarketing i deres egne bedrifter. Ved å samle markedsførings- og salgsavdelingen rundt felles forretningsmål og lukke hullene man ofte opplever mellom disse to avdelingene, kan smarketing være med på å styrke både etterspørselen, kvaliteten på leads og omsetningen. 

I e-boken kommer Amy Murch & Kelsey McKeon blant annet inn på:

  • Hvor ofte salg og markedsføringsteam bør møtes og samarbeide. 
  • Metrikker som kan brukes til å samle to vidt forskjellige team rundt felles forretningsmål og prosesser. 
  • Undervurderte KPI for salg- og markedsføring.
  • Hvordan man bearbeider leads på tvers av salg og markedsføring
  • Mye mer! 

Start wowing buyers and hitting quotas now