Kvinnelige og mannlige selgere har samme drivkrefter. Eller?

26.mai.2020

Read. 3 min.

GetAccept | Har kvinnelige & mannlige selgere samme drivkrefter?

Rekruttering av selgere er enkelt. Rekruttering av de rette selgerne, er ikke like enkelt.

Salgsrollen har utviklet seg med årene, fra å selge på en påtrengende måte til å arbeide med en systematisk tilnærming som skaper verdifulle dialoger med kunder på en effektiv og verdiskapende måte. Kundene i dag leser seg opp hyppigere enn noen gang, takket være den digitale informasjonen som ligger lett tilgjengelig for de fleste. Informasjonsoverføringen er dermed blitt flyttet fra selger til kjøper. I tillegg har antallet beslutningstakere innen B2B (Business to Business) økt betraktelig de siste årene, med et gjennomsnitt på 6,8 sammenliknet med 5,4 i 2018*.

“Derfor må rekruttere lete etter helt andre egenskaper hos selgere enn tidligere”, sier Wilma Eriksson, Partner Manager i GetAccept.

I følge en undersøkelse gjort av Forbes**, er det gjort funn som viser at man finner 63% flere kvinner enn menn blant toppselgere, og blant eliten selger kvinner 74% mer enn mannlige selgere.

“I løpet av min karriere har jeg erfart fra mine mange møter med ulike salgssjefer, at så lenge salgssjefen har det siste ordet i saken - vil de gjerne ansette en kvinnelig selger for å stimulere til økt mangfold og vise til en god balanse mellom kvinner og menn”, sier Wilma Eriksson, Partner Manager i GetAccept.

GetAccept har et stort ønske om å både forstå og avdekke hva som driver selgerne i dag, men også kartlegge hvilke forskjeller som foreligger mellom en kvinnelig sammenliknet med en mannlig approach når det gjelder salg og forhandling. I kjølvannet av dette har GetAccept gjennomført en egen undersøkelse basert på 200 selgere, hvorav halvparten var kvinner og halvparten menn.

Spørsmålet GetAccept ønsket å besvare var: “Er det virkelig noen forskjell på hva som driver kvinnelige og mannlige selgere?”

Og svaret er ja.

La oss ta en nærmere titt på hovedfunnene:

  1. Det er en klar forskjell i folks forventninger og krav til et godt lederskap. Kvinner har et større behov for å bli hørt, men ønsker å bli utfordret av deres overordnede. Kvinner verdsetter også muligheten til å bli coachet og inspirert, som hjelper de å ta et skritt videre i karrieren. 
  2. Kvinner blir i større grad drevet av muligheter og situasjoner som kan gagne deres personlig utvikling, mens menn i større grad ønsker å bidra som en tydelig og viktig drivfaktor.
  3. Den største majoriteten av kvinner i undersøkelsen har et ønske om å belønnes med en fast månedslønn samt en individuell, langsiktig bonusmodell der man får muligheten til å påvirke resultatet på sikt. I følge undersøkelsen er det mer sannsynlig at den mannlige selgerne har en fast lønn i kombinasjon med bonuser basert på teamets innsats. 
  4. For kvinner er det også viktig at det er andre kvinnelige kolleger enn menn på teamet. Kvinner påpeker også i større grad at de ser på balansen mellom kvinner og menn som helhet.

Om GetAccept

GetAccept forenkler og skaper helt nye forutsetninger for salgsprosessen gjennom digital signering av avtaler basert på kundens vilkår, men med selgerens kontroll. GetAccept’s visjon er å endre hvordan selskaper jobber med salg ved å tilby en SaaS-plattform som muliggjør flere og raskere avtalehåndteringer ved å effektivisere tilbuds- og signeringsprosessen gjennom smarte løsninger for e-signering, dokumenthåndtering og salgsautomatisering.

Hvis du vil vite mer om undersøkelsen, har spørsmål eller ønsker å legge inn en kommentar,
ta gjerne kontakt:

Frida Ahrenby, VP Marketing
+46 73 666 11 42
Frida.ahrenby@getaccept.com

Kilder: *Forbes **Forbes

Start wowing buyers and hitting quotas now