Hva er GetAccept?

24.jun.2021

Read. 12 min.

GetAccept | Hva er GetAccept?

Salg beveger seg mer og mer over til det virtuelle rom, og i dag flyttes nesten hele 90% av all salg online. I GetAccept tror vi på kraften av relasjoner. Vi tror på styrken av å bygge personlige og engasjerende interaksjoner i den digitale salgsprosessen. 

Vår plattform, som kan beskrives som en sales enablement salgsplattform, er først og fremst et salgsverktøy som hjelper selgere med å øke den personlige interaksjonen i et digitalt salgsmiljø og vinne flere avtaler.

Men hva går verktøyet egentlig ut på, og hvordan kan det hjelpe deg med å ekspandere virksomheten din og drive deres avtaler i mål med en digital tilnærming? 

Sales engagement (salgsengasjement på godt norsk) har tatt av i den digitale verden. Et buzzword som jeg nå skal gå nærmere inn på, med fokus på funksjoner for å lette på hverdagen til den typiske selger. Så, hvordan har GetAccept som verktøy hjulpet over 3000 virksomheter med å vinne flere avtaler og øke deres vinnerrate? 

Først skal vi ta for oss det engelske begrepet: Sales Engagement.

Hva er sales engagement?

Begrepet kan direkte oversettes til “salgsengasjement” og er selve interaksjonen mellom selgere og kjøpere. Disse interaksjonene kan være alt fra en salgssamtale, et møte, en e-post eller nedlastning av en e-bok. 

Aktiviteter knyttet til sales engagement har som formål å hjelpe dine kunder med å ta en beslutning om å kjøpe ditt produkt. Det er evnen til å bevare og beholde kundens interesse gjennom hele kjøpsreisen. Salgsengasjement er aktiviteter som engasjerer kjøperne dine til å ta en beslutning. 

Hovedforskjellen mellom aktiviteter knyttet opp mot salgsengasjement og tradisjonelle offline salgsinteraksjoner eksempelvis et fysisk møte, er førstnevnte aktiviteter kan måles. Salgsengasjement er ethvert berøringspunkt (eller touchpoint, om du vil) gjennom hele salgsprosessen. Når disse parameterne kan måles og analyseres, får du innsikt i hvordan kunder samhandler med merkevaren din gjennom hele kjøpsreisen. Verdifull data som kan hjelpe deg med å forbedre kvaliteten og effektiviteten i deres salgsprosesser. 

Hva er GetAccept? 

GetAccept er et salgsverktøy hvis mål om å hjelpe selgere med å øke salget. Kort fortalt er GetAccept designet til å opprette, sende, spore og underskrive kontrakter. Plattformen samler alt fra avtalehåndtering til elektronisk signering på et og samme sted. Fra første fysiske eller digitale interaksjon til et elektronisk signert dokument. 

Før jeg går videre og forklarer hva GetAccept kan gjøre for deg, vil jeg gi først mimre tilbake til tiden og selve grunnen til hvorfor GetAccept ble til. 

Hvorfor ble GetAccept til? 

GetAccept ble grunnlagt i 2015, av fire svenske entreprenører som delte en felles frustrasjon innen salgsområdet. De savnet et verktøy som kunne hjelpe dem med å få et overblikk over alle aktive kontrakter og avtaler. Et sted hvor de kunne følge med på kundens atferd gjennom hele kjøpsprosessen; hvem hadde lest, åpnet, videresendt og/eller klikket seg rundt på de ulike delene av avtalen? I tillegg ønsket de en funksjon som kunne gjøre det enkelt for kundene å signere samt akseptere avtaler og kontrakter ved hjelp av en sikker løsning for elektronisk signering med ulike verifikasjonsmetoder. 

De satt med en følelse av at de gikk glipp av mye salg, og at flere avtaler endte opp i den såkalte “valley of death”. Basert på deres tidligere salgserfaring opplevde de jevnt og trutt at de aldri hørte tilbake fra deres potensielle kunder. De ble rett og slett glemt, og flere av avtalene forble upåvirkede. 

Aberdeen-gruppen signerte de fire svenske entreprenørenes  frustrasjon og ruget på de samme tankene i en studie som viser at 25% av alle B2B-avtaler blir vunnet, mens 15% velger å gå over til en konkurrent. Men hva med de siste 60%?

The valley of death in sales

De ender i det vi kaller “dødens dal”, status quo av ubesluttsomhet der mottaker av avtalen/tilbudet ikke evner til å ta en beslutning.

60% av potensielt salg forsvinner - og her er det et stort potensiale. Dette var den utløsende faktoren for hvordan GetAccept ble skapt for å hjelpe selgere med å vinne flere avtaler og salg.

Hva kan GetAccept tilby? 

GetAccept har mange funksjoner og egenskaper som hjelper selgere med å levere en god kjøpsopplevelse, bli mer effektive og vinne flere avtaler. 

GetAccept gir innsikt i sanntid om aktive avtaler og deals, hvilket gjør det mulig for salgsteams å bevare overblikk over deres reelle pipeline. På den måten kan man enkelt maksimere effekten med hjelp fra AI, smarte automatiske påminnelser, video, live-chat og rapporter. Dette bidrar til å støtte beslutnings- og prioriteringsprosessen. 

GetAccept hjelper selgeren med å forbedre den personlige relasjonen til kjøperen ved at man kan inkludere video og live-chat. Med GetAccept kan du presentere ethvert dokument eller salgsmateriale på en personlig måte eksempelvis ved å legge til en personlig introduksjonsvideo og live-chat. Dette gjør det enkelt å kommunisere med potensielle kunder på en naturlig og digital måte.

Les mer om fordelene ved å personliggjøre salgsprosessen. 

GetAccept hjelper deg med å være et skritt foran gjennom hele salgsprosessen. Plattformen gir deg innsikt i kundens kjøpsatferd og deres interaksjon med materialet du deler med dem. Med rikelig innsikt kan du følge opp avtalen til riktig tidspunkt, når kunden er klar.

Vi mener at selgere skal gjøre det de er best på - nemlig å selge. Ifølge Forbes bruker selgere mindre enn 36% av deres tid på å selge. Størstedelen av en selgers tid er fylt med administrative oppgaver, som både kan være tidkrevende, kjedelige eller omfattende. GetAccept har siden tidenes morgen arbeidet målrettet sammen med CRM-leverandører for å integrere GetAccept inn i virksomhetens nåværende techstack, slik at en ikke behøver å forlate CRM-systemet når avtaler skal sendes ut, arkiveres eller lagres. 

Nå - over til det litt mer tekniske. GetAccept integreres til de fleste større CRM-leverandører. På denne måten kan GetAccept benyttes med de ulike eksisterende systemene på tvers av virksomheter slik at man på best mulig måte kan strømlinjeforme salgs- og avtaleprosesser. CRM-data kan trekkes ut direkte til dokumentene som opprettes og sendes ut, og på slik måte samle all rikelig data basert på AI. 

Vår ambisjon er at dine selgere kan fokusere på salget i stedet for å bruke tid på administrative oppgaver. GetAccept gir innsikt og hjelper dine selgere med å få en bedre timing og bygge bedre relasjoner med kundene - være seg potensielle eller eksisterende kunder. 

Les hvordan Schibsted har effektivisert deres salgshverdag med GetAccept. 

I tillegg kan GetAccept benyttes på tvers av hele virksomheten slik at du kan digitalisere dokument- og avtaleprosessen i flere avdelinger. Her er et par eksempler:


Hvilke funksjoner har GetAccept? 

GetAccept har mange funksjoner og egenskaper som hjelper selgere med å levere en god kjøpsopplevelse, bli mer effektive og vinne flere avtaler. 

1. Sporing og analyse

GetAccept’s sporingsfunksjon gir deg en oversiktlig sanntidsanalyse som gjør det mulig for deg å håndtere og prioritere dine avtaler basert på kundens kjøpsatferd gjennom hele salgsprosessen. Du får salgsengasjerende data fra første salgsmøte til signert kontrakt. 

Fordelene ved detaljert atferdsanalyse i din online B2B-salgsprosess: 

 • Håndter og følg opp alle dine avtaler basert på data og analyser 
 • Opprett bedre avtaler og vær alltid føre var innen ditt neste møte
 • Kraftfullt analyseverktøy for å forstå hvilke sider av dokumentet som har blitt lest, blitt brukt mest tid på og mest sett
 • Identifiser alle interessenter og viktige beslutningstakere som leser, videresender og ser på dokumentet
 • Varslinger i sanntid fra bruker for en proaktiv videre oppfølging

2. Smart automatisering med kunstig intelligens

Aldri gå glipp av en kontrakt som må fornyes eller forlenges. GetAccept hjelper deg med å huske på når kontrakter skal og bør fornyes. Aktiver automatiske påminnelser til hver enkel kontrakt og gjør riktige handlinger i god tid. Du kan også filtrere basert på verdi, navn på foretak, lengde på kontrakt, etiketter med mer. Ved å tillegge smarte automatiske påminnelser til din salgsprosess, får du hjelp til å administrere lønnsomheten, tilbudsanalyser og store milepæler uten ekstra manuelt arbeid med penn og papir.

Fordelen ved å tilføye smarte påminnelser og smart automatisering til dine online B2B-salgsprosess:

 • Smart automatisering hjelper deg med å drive avtaler og prosesser i mål
 • Gå aldri glipp av en kontraktsfornyelse ved å legge til automatiske påminnelser og frister
 • Hjelper deg med å handle på det rette tidspunktet basert på atferd
 • Gir deg mer tid på å fokusere på neste avtale fremfor å sitte med det manuelle og administrative papirarbeidet

3. eSigner med elektronisk signatur

Elektronisk signatur gir deg og dine kunder friheten til å skriv under dokumenter digitalt - hvor du vil, når du vil. Med GetAccept kan du strømlinjeforme signeringsprosessen, selv når du arbeider med komplekse kontrakter som involverer flere vedlegg og mottakere. Du kan for eksempel plassere en underskriver/mottaker i en spesifikk rekkefølge for å fasilitere en smidigere signeringsprosess. 

Fordelene ved å signere dokumenter og kontrakter med en elektronisk signatur:

 • Det er juridisk bindende 
 • Større sikkerhet med full revisjonslogg
 • Smidig signeringsprosess for dine kunder
 • Signer kontrakter på farten fra ulike enheter

4. Avtalehåndtering (Contract Management)

Contract Management innebærer avtale- og dokumenthåndtering som hjelper deg og ditt team med å bevare overblikket i signeringsprosessen. Du kan strømlinjeforme dine interne og eksterne dokumentprosesser ved for eksempel å opprette en signeringsrekkefølge for ulike mottakere. Utover dette kan du opprette ulike prosesser, slik at du med trygghet kan sikre deg at rett personer utfyller den nødvendige informasjonen i de ulike obligatoriske feltene. 

Fordelen ved å implementere vår avtalehåndtering i din salgsprosess:

 • Hold styr på komplekse kontrakter og avtaler 
 • Opprett en spesifikk signeringsrekkefølge for å diktere hvem som skal signere dokumentet - og vær trygg på at rett person signerer
 • Organiser kontrakter ved å dele dem inn i skreddersydde mappesystemer slik at du har orden på sakene

5. Attraktiv branding

Skreddersydde tilbud og kontrakter ser både bedre ut samtidig som at det skaper tillit i kundens kjøpsopplevelse. Når du oppretter dokumenter, avtaler og tilbud med GetAccept, kan du bevare virksomhetens visuelle uttrykk ved å legge til logo, farger, bilder, beskrivelser, videoer, anbefalinger og annet. Dette bidrar til å løfte frem ditt unike brand og skreddersy dokumentet til din potensielle eller eksisterende kunde.

Fordelene med attraktiv branding for deres selskapsdokumenter: 

 • Vinn flere avtaler ved å levere kvalitetstilbud og skreddersydde dokumenter
 • Lag egne spesialdesignede “on-brand”-maler
 • Gjør markedsteamet fornøyde ved å oppfylle deres ønsker i henhold til virksomhetens brand assets, visuelle profil og designmanualer
 • Send flotte og personlige tilbud på få minutter 
 • Skill deg ut fra mengden med spesialdesignet forretningsdokumenter

6. Personlige utsendelser

Gjør din B2B-salgsprosess mer personlig fra første delte dokument til underskrevet kontrakt. Nesten som å møtes ansikt til ansikt, men digitalt. Dokumenter som blir sendt på SMS har en gjennomsnittlig konverteringsrate på 74% der hele 80% blir signert i underkant av en time. Det handler om å nå dine kunder - der de er med en personlig tilnærming.

Fordelene ved å tilføye personlig kommunikasjonskanaler til din B2B-salgsprosess: 

 • Bruk av video i salgs- og avtaleprosessen skaper en bedre kjøpsopplevelse 
 • Du kan engasjere kjøperen gjennom hele signeringsprosessen 
 • Du oppnår et engasjement gjennom personlige beskjeder gjennom live-chat
 • Legger du til engasjerende kommunikasjonskanaler kan du forbedre din konverteringsrate med 30%

Les mer om hvordan personlig kommunikasjon kan hjelpe deg gjennom hele salgs- og signeringsprosessen.

7. Varsler i sanntid

Få innsikt i hvordan dine mottakere interagerer med dine dokumenter med varslinger i sanntid. Du får oversikt over hvor i pipe avtalen ligger og når mottakeren er klar til å gå videre i prosessen. Du kan også legge til smarte påminnelser i chatten basert på mottakerens handlinger med dokumentet for å øke engasjementet fra mottakeren. Du kan også sende personlige beskjeder direkte inne i ditt dokument. Hvorfor gjøre dette? For å kunne støtte oppfølgingsprosessen og drive avtalene i mål med rikelig innsikt. 

Fordelen med varslinger i sanntid og automatiske påminnelser i din B2B-salgsprosess:

 • Få beskjed når din potensielle kunde er klar for å bli kontaktet basert på AI-drevet sporing og analyse i plattformen
 • Vær tilgjengelig for mottaker i chatten om det oppstår spørsmål, mens de leser dokumentet
 • Få varsler i sanntid når et dokument blir åpnet, sett, kommentert på eller videresendt
 • Gi ditt team muligheten til å følge opp med perfekt timing

Utgjør GetAccept en forskjell?

Hvis du har kommet såpass langt og tenker: “Det her er fint det, men utgjør det en egentlig en forskjell eller er det bare et fancy “nice to have”-produkt?”. 

La meg vise deg noen tall som kan ruge litt på. 

I 2020 kikket vi nærmere på hvilken verdi GetAccept har hatt for våre kunder. Vi analyserte mer enn 800.000 dokumenter, som ble sendt til signering i løpet av 2020 for våre brukere. Vi så på hvilken effekt de forskjellige salgsengasjement-funksjonene som video, live-chat og automatiske påminnelser har påvirket konverteringsraten til det positive. 

De 800.000 dokumentene som ble analysert hadde en gjennomsnittlig konverteringsrate på 67%. Det vil si at 67% av alle dokumenter som krevde en elektronisk signatur ble skrevet under med GetAccept. Analysen viste nemlig at; hvis du legger du til engasjerende kommunikasjonskanaler med dine utsendte dokumenter stiger konverteringsraten med 30%.

Dokumenter som ble sendt uten noen ekstra engasjerende kommunikasjonsfunksjoner, stod for 10% av alle de analyserte dokumentene og hadde en konverteringsrate på 52%. De resterende 89% av dokumentene i analysen var sendt med funksjoner som SMS, video, chat og automatiske påminnelser som utgjorde en gjennomsnittlig vinnerrate på 68%. 

Analysen viser videre en 30% (eller 16 prosentpoeng) stigning i konverteringsrate hvis man velger å legge til en eller flere engasjerende kommunikasjonskanaler sammenliknet med dokumenter som blir utsendt uten disse funksjonene.  

Men noen kommunikasjonskanaler er mer effektive enn andre. SMS og automatiske påminnelser er den mest effektive salgsengasjerende kombinasjonen brukt med GetAccept. Dokumenter som ble sendt ut med både SMS og automatiske påminnelser hadde en gjennomsnittlig konverteringsrate på hele 75% sammenliknet med 52% dersom du unnlater nevnte funksjoner.

Analysen viser at salgsengasjerende funksjoner som video, chat og automatiske påminnelser har en stor effekt på dine online salgs- og signeringsprosess.

Vainu økte deres vinnerrate med 35% med hjelp fra GetAccept

Vainu ble grunnlagt i 2014 og har siden den tid vokst organisk og ekspandert kraftig på global basis. Vainu har en stor salgsorganisasjon som selger salgsverktøy på daglig basis - noe som setter særlige høye krav til deres egne prosesser. De ønsket å jobbe mer effektivt og datadrevet med muligheter for å arbeide i sanntid og få full oversikt over avtaleprosessen deres. GetAccept gav dem muligheten til å kommunisere med deres kunder og potensielle kunder ved bruk av personlige kommunikasjonsfunksjoner som video og chat. 

Vainu opplevde at GetAccept ga rask verdi og har økt vinnerraten med 35%. De har fått bedre og tettere relasjoner med potensielle kunder, noe som har bidratt til å korte ned salgssyklusen deres. Integrasjonen GetAccept tilbyr for Pipedrive forenkler prosesser knyttet til utsending, håndtering og arkivering av alle mulige avtaler.

Les vår case study med Vainu her. 

Oppsummert er GetAccept en en SaaS-plattform og salgsverktøy som muliggjør at flere avtaler blir vunnet raskere gjennom å effektivisere tilbuds- og signeringsprosessen. Verktøyet gir selgere og kjøpere muligheten til å kommunisere via video og chat. Brukerne får også tilgang på skreddersydde tilbudsmaler, dokumentsporing, AI-drevet salgscoaching samt e-signering. Tjenesten integrerer mot CRM-systemer som Salesforce, SuperOffice, HubSpot, Lime CRM, Microsoft Dynamics og andre tilpassede løsninger via et API.

Flere studier peker mot at den drastiske digitaliseringen som har økt det siste året, vil fortsette. Hvor digital er din prosess? 

Kom i gang med å automatisere dine avtaleprosessen og vink farvel til papirmølla for godt!
Book en kostnadsfri demo med oss, da vel.

 

Start wowing buyers and hitting quotas now