Gjesteblogginnlegg: Slik vokser GetAccept i rekordfart - uten å miste deres identitet eller arbeidskultur

GetAccept | Gjesteblogginnlegg: Slik vokser GetAccept i rekordfart - uten å miste deres identitet eller arbeidskultur

Alle bedrifter har et ønske om å oppnå rask vekst. Det skaper mange muligheter, men kan også tilføre problemstillinger og utfordringer. En typisk utfordring er kulturen, hvordan kan man vokse uten at det går på bekostning av kulturen? Med en konstant tilstrømning av nye ansatte er et bevisst grep om kulturen helt avgjørende dersom du vil påvirke resultatet.

Vi i Winningtemp fikk æren av å prate med Erik Holmen, Country Manager i GetAccept Norge, på Lunch & Learn. Vi pratet om hvordan de håndterer utfordringen med å opprettholde og undervise i kulturen, samtidig som de er i en «hypergrowth». 

Klikk her for å se Lunch & Learn med Erik Holmen

Hvem er GetAccept?

GetAccept er et verktøy for blant annet e-signering som hjelper B2B-bedrifter med å gjøre virksomheten smidigere. Siden de ble etablert i 2015 har deres visjon vært å bli «En plattform der all B2B-business skjer på en naturlig og personlig måte». I dag hjelper de 3000 kunder og har kontor i seks ulike land. 

I løpet av 2021 har de som mål å ansette en ny person hver fjerde arbeidsdag, noe som beviser den enorme veksten de opplever akkurat nå.

Hvordan ser kulturen ut?

GetAccept valgte tidlig å identifisere sine kulturelle prinsipper. For å nå sin drømmevisjon har de prioritert å ta hånd om sine ansatte. De verdsetter egenskaper som engasjement, autonomi, medvirkning og lagånd. 

Lagånden er noe GetAccept setter ekstra høyt, og for å oppmuntre alle til å jobbe sammen og styrke gruppen har det blant annet innført hashtaggen #Teamwins. I rekrutteringsprosessen bruker de også tid på å finne mennesker som vil jobbe i teams.

GetAccept Norge har tatt i bruk flere konkrete tiltak for å kunne holde kulturen intakt på tross av pandemi og hypervekst: 

  • De ansatte får alltid være med i prosessen når en ny person skal ansettes. På denne måten får den framtidige kollegaen et direkte innblikk i hvordan kulturen er, før de blir ansatt. 
  • GetAccept har lagd en egen «Culture Guidebook», skrevet av de ansatte. Med denne kan nyansatte raskt sette seg inn i hvordan de beskriver sin egen kultur, og skape et bilde over hvordan det er å jobbe her. 
  • Det settes tydelige forventninger knyttet til kulturen sånn at alle vet hva det innebærer å være ansatt hos GetAccept. Uten tydelige forventninger hadde det vært vanskelig å gå gjennom den veksten firmaet har opplevd det siste året. 
  • De har delt teamet i «Squads» som er mindre team for å raskere komme frem til, og gjennomføre løsninger og utfordringer som dukker opp. 
  • Tydelige mål brukes for å følge med på om firmaet er på riktig vei. 
  • Vi har det gøy på veien! «Business the in front, party in the back», som de selv sier. 
  • Medarbeiderne får selv velge hvor de jobber best. For eksempel: selgerne foretrekker å være på kontoret for å gi hverandre energi, mens andre ansatte trives bedre med å fokusere på jobb hjemmefra. 

Dette er noen gode eksempler på hva vi gjør for å jobbe strukturert med de kulturelle aspektene i firmaet. 

På denne måten brukes data for å utvikle arbeidskulturen:

GetAccept har brukt Winningtemp i flere år, og verktøyet er til stor hjelp for å styrke arbeidskulturen. Hver uke svarer alle ansatte på relevante spørsmål som handler om arbeidskulturen, videre sammenlignes resultatet med hva som er standard i bransjen. Mange setter pris på at det er helt anonymt, noe som bidrar til at flere medarbeidere engasjerer seg og skriver ærlige meninger. 

For GetAccept er det viktig at de ansatte har mulighet til å stille spørsmål i et forum de føler seg trygge i. Spørsmålene fra Winningtemp kan senere tas opp og diskuteres på møter, uten at noen pekes ut for hvem som har svart hva. 

Det hadde vært dumt å jobbe med å forbedre kulturen om det ikke fantes konkret data på hvordan kulturen faktisk er i dag, mener Erik. Det er viktig å ikke være redd for å prøve nye ting, men å tørre å ta risiko og la alle ta eierskap til endringene vi gjør. Alt vi gjør, gjør vi som ett team.

Vil du vite mer om hvordan Winningtemp kan bidra til velstående, høyere engasjement, og en positiv kultur? Last ned vår gratis guide hvor du lærer deg de 9 suksessfaktorene som er hele grunnen til at Winningtemp eksisterer.


Cecilia Holmblad
Head of Marketing Relations i Winningtemp

Start wowing buyers and hitting quotas now