esignature for integration

Vad är en elektronisk signatur?

En elektronisk signatur, eller e-signatur som det också benämns, är ett säkert och bekvämt sätt att skriva på avtal genom att mottagaren antingen knappar in sitt namn på mobilens eller datorns tangentbord, eller drar med fingret över skärmen, ungefär som om man hade en penna i handen.

Trots deras snarlika namn är e-signering och digital signatur faktiskt inte samma sak. Digitala signaturer, eller kryptografiska signaturer som de också kallas, är en form av elektronisk signatur som är krypterad för att minska risken för bedrägerier, förfalskning och för att öka säkerheten.

 

Elektroniska signaturer jämfört med digitala signaturer

En elektronisk signatur visar ett bevisbart uppsåt att skriva på ett kontrakt, det vill säga att man ska inte kunna råka skriva på ett avtal, utan att det är något man vill göra. Antingen genom att ge sitt muntliga godkännande, signera ett avtal elektroniskt eller genom att klicka i en ruta i ett formulär. Det vanligaste sättet att skriva under ett avtal är genom att skriva sitt namn på det, eller fylla i en kod. 

En digital signatur å andra sidan innehåller en algoritm som krypterar signaturen. Med den digitala signaturen har dokumentet nu fått en inbäddad osynlig kod som direkt ändras om någon försöker redigera avtalet efter att det skrivits på. 

Den största skillnaden mellan en elektronisk signatur och en digital är att den förra används för att hämta in mottagarens, eller den andra partens signatur, medan den digitala signaturen är något du själv skapar för att vidimera äktheten i det dokument du skrivit under.

 

Är både e-signaturer och digitala signaturer juridiskt bindande?

Ja, båda formerna är det. Elektroniska signaturer är juridiskt bindande i USA, Canada, Storbritannien, Australien, EU och ett dussintal andra länder. I de flesta fall finns ingen juridisk skillnad mellan handskrivna signaturer och elektroniska. Den största skillnaden användarmässigt är dock att det ofta är enklare, snabbare och bekvämare att skriva på ett dokument den elektroniska vägen. Och så säkrare förstås.

 

Hur säker är en elektronisk signatur?

Visst kan det kännas läskigt och lite obekvämt att ladda upp ett viktigt avtal på nätet. Finns det personliga uppgifter med? Ännu värre. Men lugn bara lugn. Utvecklingen för att öka säkerheten kring e-signaturer och dokumenthantering har verkligen gått framåt. Ett tydligt exempel på det är just antalet företag som lämnar den analoga hanteringen. Så fort du trycker ”signera” sker en massa saker bakom kulisserna, från att systemet kontrollerar vem som skrivit på, att personen är hen den utger sig för att vara och att inga ändringar kan göras med dokumenten efter signering. 

Nyckeln till en säker e-signering är dock att man använder sig av en leverantör som kan visa och förklara hur säkerheten ser ut. GetAccepts lösning för e-signering skapar unika säkerhetscertifikat för alla underskrifter på dokumentet, IP-adresser, datum och tidsstämplar för att skapa e-signering med fullständigt bevismaterial för alla dokument, oavsett dokumenttyp. Det kan vara word, pdf eller bildformat så som png, jpg eller tif.

Boka en demo med en av våra experter för att lära dig mer om hur GetAccept kan hjälpa er med att driva försäljningen framåt.

book-a-demo-electronic-signature

Boka en demo om e-signering

BOKA DEMO