Nordic Hotels & Resorts

Event & Besöksnäring

Mikael Österlund - VP Commercial Performance

"Sedan vi införde GetAccept till vårt CRM SuperOffice har vi kortat ner säljcykeln med 50%. Vi har rullat ut GetAccept till 27 av våra hotell och hela implementeringen har varit väldigt smidig!"

Mikael Österlund

VP Commercial Performance

Favoritfunktioner —

Video | E-signering | Automatiska påminnelser

Utmaning

Att skicka iväg offerter och avtal före GetAccept var en tidskrävande process och de upplevde en utmaning i att ha kontroll på alla dokument som skickades på mail.

 

De behövde manuellt följa upp alla förfrågningar och be kunden skriva ut, skanna in och skicka tillbaka offerten. Nordic Hotels and Resorts behövde hitta en effektiv lösning som dem kunde integrera med deras befintliga CRM-system, SuperOffice.

Lösning

Nordic Hotels and Resorts började titta på e-signeringsleverantörer då de upplevde att deras processer behövde effektiviseras. En viktig del i sökandet var att leverantören skulle vara kompatibel med Nordic Hotels and Resorts CRM SuperOffice.

 

Implementeringen genomfördes till 27 hotell där presentation, utbildning och utrullning till stor del sköttes av kontaktpersonen på GetAccept.

Resultat

Nordic Hotels and Resorts förkortade sin säljcykel med 50% efter att ha börjat använda GetAccept. De har minskat tiden det tar att skickat ut offerter och kontrakt och upplevs proffsigare gentemot sina kunder. Den smidiga och säkra e-signeringsprocessen underlättar för både dem själva och för kunden.

 

En viktigt del är att dem kan arbeta direkt ifrån sin SuperOffice - miljö.

 

 

Skapa en wow-upplevelse och stäng fler affärer