john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash

Vad är skillnaden mellan elektroniska och digitala signaturer?

Vad är skillnaden mellan elektroniska och digitala signaturer?

Digitala signaturer jämfört med elektroniska signaturer. Vad är skillnaden?

Elektroniska signaturer, eller e-signaturer misstas ofta för att vara samma sak som digitala signaturer, men det finns många viktiga skillnader. 

En e-signatur kan vara lika enkel som att knappa in ditt namn på en specifik rad, dina initialer eller en inskannad handskriven signatur som sedan bifogas dokumentet. Svagheten med e-signering är att säkerheten i systemet helt och hållet beror på hur noggrann och skicklig systemleverantören är. Så det gäller att välja rätt leverantör.

 

Kombinera elektroniska signaturer med digitala och maximera säkerheten

När en e-signatur kombineras med en digital signatur får du ett dokument som är i stort sett omöjligt att manipulera, och om någon ändå gjort det finns tydliga digitala spår som avslöjar att dokumentet ändrats på ett otillbörligt sätt. En digital signatur är som ett unikt fingeravtryck som skapas när dokumentet signeras. Det bäddas in i själva dokumentet och går inte att ta bort. Lite förenklat kan man säga att en elektronisk signatur används för att inhämta någon annans namnteckning medan den digitala sätter du själv dit för att bekräfta ett dokuments autenticitet.

 

Elektronisk signatur

En elektronisk signatur är en juridiskt bindande signatur som används med avsikten att skriva på ett elektroniskt dokument. Dokumentet är i allmänhet förberett och skickat med en mjukvara specialiserad på just e-signering, som till exempel GetAccept, och den som ska signera kan enkelt göra det via mejl eller med SMS.

Enligt ESIGN-act som antogs av den amerikanska kongressen år 2000 ska ”inget kontrakt, signatur eller register nekas juridisk tyngd enbart på grund av att det är i elektronisk form. Inte heller ska ett kontrakt som avser en transaktion nekas juridisk tyngd enbart för att det signerades elektroniskt”. Med andra ord har en elektronisk signatur samma juridiska status som en handskriven

 

Fördelar med att signera dokument på elektronisk väg

Om du frågar dig själv, finns det några fördelar med att skriva på ett dokument på elektronisk väg jämfört med för hand, så är svaret ja! Till skillnad från en handskriven signatur kan en bra leverantör av e-signeringslösningar erbjuda 100 % spårbarhet och redovisa vem som signerat, hur, när och var.

Dessutom, genom att lägga till flera autentiseringsmetoder, som exempelvis frågor och svar, lösenord, eller tredjepartsautentisering via Google eller LinkedIn, kan man tydligt visa på och dokumentera den så viktiga avsikten att signera.

Om det visar sig, mitt under processen, att dokumentet kräver påskrift ifrån ytterligare en person, kan man enkelt vidarebefordra signeringsrättigheterna utan att hela dokumentet behöver göras om.

Boka en demo om e-signering

Boka en demo med en av våra experter för att lära dig mer om hur GetAccept kan hjälpa er med att driva försäljningen framåt.

book-a-demo-electronic-signature
BOKA DEMO