Boka demo

Utforska produkten

Engagera dina potentiella kunder! Skapa inspirerande innehåll enkelt, samarbeta på ett nytt interaktivt sätt och nå en hitfrekvens på 75%.

Börja här
Branscher
FLER BRANSCHER
Kundhistorier
FLER KUNDCASES
john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash

Elektroniska vs. digitala signaturer - låt oss reda ut begreppen

Vad är skillnaden mellan elektroniska och digitala signaturer?


En e-signatur (eller elektronisk signatur) är en bred term som avser alla elektroniska processer som innebär att man godkänner ett avtal. En digital signatur är en särskild typ av e-signatur.

En e-signeringslösning använder elektroniska autentiseringsmetoder för att verifiera den signerades identitet, som t.ex. SMS-kod eller BankID. En bra e-signeringslösning belägger undertecknandet med hjälp av en säker process som innehåller en verifieringskedja tillsammans med det slutliga dokumentet. 

En digital signatur är en särskild typ av e-signatur som följer de striktaste juridiska reglerna – och ger högsta säkerhetsnivån för autentisering av undertecknarens identitet.

Kombinera e-signatur med digitala och maximera säkerheten


När en e-signatur kombineras med en digital signatur får du ett dokument som är i stort sett omöjligt att manipulera, och om någon ändå gjort det finns tydliga digitala spår som avslöjar att dokumentet ändrats på ett otillbörligt sätt. 

En digital signatur är som ett unikt fingeravtryck som skapas när dokumentet signeras. Det bäddas in i själva dokumentet och går inte att ta bort. Lite förenklat kan man säga att en elektronisk signatur används för att inhämta någon annans namnteckning medan den digitala sätter du själv dit för att bekräfta ett dokuments autenticitet.

Att tänka på: Europeiska unionens eIDAS-förordning, använder olika språk för att skilja mellan typer av elektronisk signatur, och fäster mer uttryckliga juridiska betydelser för olika typer av signaturer än vad amerikansk lag gör.

Vad är en e-signatur?


En e- signatur är en juridiskt bindande signatur som används med avsikten att skriva på ett elektroniskt dokument. Dokumentet är i allmänhet förberett och skickat med en mjukvara specialiserad på just e-signering, som till exempel GetAccept, och den som ska signera kan enkelt göra det via mejl eller med SMS.

Enligt ESIGN-act som antogs av den amerikanska kongressen år 2000 ska ”inget kontrakt, signatur eller register nekas juridisk tyngd enbart på grund av att det är i elektronisk form. Inte heller ska ett kontrakt som avser en transaktion nekas juridisk tyngd enbart för att det signeras elektroniskt”. Med andra ord har en e-signatur samma juridiska status som en handskriven signatur. 

Vad är en digital signatur?


Till skillnad från en e-signatur, så skapas en digital signatur ett PKI-baserat digitalt certifikat utfärdat av en certifikatutfärdare (CA) som binder en identitet (t.ex. en person eller ett företag) till ett kryptografiskt nyckelpar. När ett dokument är signerat digitalt med undertecknarens privata nyckel, är dokumentets exakta innehåll och signatörens identitet bundna samman för att bilda ett unikt digitalt fingeravtryck, vilket säkerställer:

• Autentisering: Identiteten för dokumentets undertecknare har validerats. 

• Integritet: Innehållet i ett dokument har inte ändrats sedan det undertecknades.

• Förnekande: En undertecknande kan inte förneka att de undertecknade ett dokument.

Fördelar med att e-signera dokument


Om du frågar dig själv, finns det några fördelar med att skriva på ett dokument på elektronisk väg jämfört med för hand, så är svaret ja! Till skillnad från en handskriven signatur kan en bra leverantör av e-signeringslösningar erbjuda 100 % spårbarhet och redovisa vem som signerat, hur, när och var.

Dessutom, genom att lägga till flera autentiseringsmetoder, som exempelvis frågor och svar, lösenord, BankID, eller tredjepartsautentisering via Google eller LinkedIn, kan man tydligt visa på och dokumentera den så viktiga avsikten att signera.

Om det visar sig, mitt under processen, att dokumentet kräver påskrift från ytterligare en person, kan man enkelt vidarebefordra signeringsrättigheterna utan att hela dokumentet behöver göras om.

Fördelarna är många och listan kan göras lång! Nyfiken på att utforska GetAccept? Skapa ett gratiskonto och skicka iväg ditt första dokument för e-signering idag. 

E-signering med GetAccept

GetAccept erbjuder:

Juridiskt bindande e-signering

För varje e-signatur som gör med GetAccepts så sammanställs information och förseglas så att den inte går att manipulera. GetAccepts e-signering är juridiskt bindande i enlighet med eIDAS och  ESIGN.

E-signering med fullständigt bevismaterial

Varje dokument har ett unikt dokument-id som motsvarar det faktiska innehållet i dokumentet. GetAccept dokument är spårningsbara i varje del av processen. En komplett och fullt automatiserad historik av aktiviteterna nedan är sparade och kopplade till dokumentet. Aktiviteterna är stämplade med en säker tidsstämpel, e-postadress samt IP-adress. Denna historik ger dig en fullständig bevislogg att ta med dig till en rättegång om en konflikt uppstår. Historiken blir kopplad till det slutgiltiga signerade dokumentet och förseglas så att det inte går att manipulera, precis som resten av dokumentet.

Aktiviteter som sparas och tidstämplas:

  • Utskick, användarinformation från avsändaren, IP-adress och plats (på IP-adress) tillsammans med alla mottagarnas adresser.
  • Öppning, inkluderat med valda autentiseringsmetod - fullständigt genomläst dokument (hela dokumentet måste gås igenom)
  • Nedladdning - utskrift - kommentarer - signering tillsammans med vald autentisering samt signeringsmetod.

Skräddarsydda singeringsflöden

Har du flera undertecknare? Inga problem. Interna godkännare och externa undertecknare? Inga problem. Behöver du även lägga till personer som ska få en kopia av dokumentet? Inga problem. Med GetAccept så kan du skapa skräddarsydda signeringsflöden och lägg till obligatoriska signeringsfält.

Identifiera och verifiera mottagaren

Säkerställ att rätt person signerar. Identifiera mottagaren med verifieringskod via SMS, BankID, NemID eller till och med att signaturen autentiseras via ett LinkedIn-konto.

Verifiera undertecknare med ID

Säkerställ att det är rätt person som signerar. Verifiera signaturen med ID samtidigt som du garantera en felfri och juridiskt bindande e-signatur.

Boka en demo om e-signering

Boka en demo och låt våra experter guida, ge dig råd och inspiration på hur du kan kan använda GetAccepts digitala säljplattform! 

book-a-demo-electronic-signature
BOKA DEMO