Boka demo

Utforska produkten

Engagera dina potentiella kunder! Skapa inspirerande innehåll enkelt, samarbeta på ett nytt interaktivt sätt och nå en hitfrekvens på 75%.

Börja här
Branscher
FLER BRANSCHER
Kundhistorier
FLER KUNDCASES
electronic signature hold up in court

Håller en elektronisk signatur om den ifrågasätts i domstol?

Att kunna signera ett dokument på elektronisk väg har snabbt blivit ett ovärderligt verktyg i dagens digitala säljvärld. Däremot finns det fortfarande (obefogad) oro kring hur väl en elektronisk signatur, jämfört med en papperssignatur, håller i en rättslig prövning.

Kan en e-signatur hålla i rätten?

Det korta svaret är ja eftersom autenticiteten är lättare att bevisa, och det tack vare en inbyggd digital spårbarhet. Bland annat går det att få fram vilken tid dokumentet signerades, vilken dag, från vilken IP-adress samt information om webbläsaren och vilken enhet som använts.

Om det blir en tvist

Rätten kan bli ålagd att bestämma huruvida en signatur är giltig och vem den tillhör. Tack vare den digitala spårbarheten som elektroniska signaturer skapar, blir den här processen enklare. En elektronisk signatur i sig gör att det blir lättare att bestämma autenticiteten. Med en elektronisk signatur blir det alltså lättare att reda ut bevisläget.

 

Dokumentation att lämna till rätten

När man väljer system för e-signaturer är det viktigt att välja ett med full spårbarhet mellan parterna. Med andra ord måste systemet kunna tillhandahålla en fullständig historik över kommunikationen. Det är också viktigt att systemet loggar och sätter tidsmarkörer på händelserna, från att dokumentet skickas iväg för signering till det är signerat och klart. För att försäkra sig om att eventuell manipulering av dokumentet är lätt att upptäcka bör systemet ha en händelselog med s.k hashing-teknologi. Om man har detta på plats kommer du kunna ha med dig en fullständig händelsehistorik att lämna in till rätten om det skulle bli nödvändigt.

 

Vad säger lagen?

2014 upphävde Europaparlamentet den befintliga ”eSignature Directive (1999/93/EC). Målet var att skapa en mer samordnad marknad för elektroniska transaktioner. Resultatet blev ”EU regulation No 910/2014 on electronic identification and trustservices för electronic transactions in the internal market”, som brukar förkortas eIDAS.

Lagar som rör elektronisk handel bestämmer hur ”chattel paper” (ordagrant lösöre) ska hanteras. De här lagarna inkluderar E-signt Act, UETA och UCC Sektion 9-105.

The Uniform Electronic Transaction Act (UETA) och Federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) stärker statusen för elektroniska dokument och signaturer så att de kan användas i samma utsträckning som pappersdokument med fysiska signaturer. De här två lagarna definierar en elektronisk signatur som ”ett elektroniskt ljud, symbol eller process kopplad till eller logiskt associerad med ett kontrakt eller annat dokument och utförd eller godkänd av en person med avsikt att skriva på dokumentet”.

Boka en demo och låt våra experter guida, ge dig råd och inspiration på hur du kan kan använda GetAccepts digitala säljplattform! 

book-a-demo-electronic-signature

Boka en demo om e-signering

BOKA DEMO