Preem

Energi & Industri

Carina Stade  - Business Analyst

"Jag kan läsa igenom och signera ett avtal medan jag sitter och väntar på någonting annat, direkt i mobilen. Det blir lite mer modernt."

Carina Stade

Business Analyst

Favorit funktioner —

Spårbarhet | Transparens | Automatiska påminnelser

Utmaning

Bakgrund

Preem började sin resa med GetAccept för att effektivisera sina avtalsprocesser internt. En av deras första avdelningar var HR och sedan 2017 har det växt med hela 20-talet avdelningar som använder verktyget. 

Preem har cirka 150 användare i GetAccept.

 

Preem upplevde en utmaning i den analoga avtalshanteringen, som gick via post eller mail. Processerna blev långsamma, tröga och var svåra att påverka, både internt och externt. De upplevde också en utmaning i att veta om mottagaren tagit del av dokumentationen som skickats, samt att följa upp en tidigare dialog om någon exempelvis slutat eller blivit sjuk. 

Lösning

Preem kom i kontakt med GetAccept via inköpsavdelningen och verktyget har sedan dess tagits i bruk inom flera delar av organisationen. Preem ser potentiellt fler användningsområden, och kikar nu till exempel på att låta sin ekonomifunktion använda GetAccept för attester på bokföringsunderlag. Preem har nu även valt att låta säljavdelningen i allt större utsträckning använda sig av GetAccept.


Den säkra, digitala signaturen har varit en central del för att använda verktyget. Användarna kunde direkt se vem som tagit del av dokumentationen i översikten, samt aktivera automatiska påminnelser som sköter uppföljningen åt dem. Preem använder idag GetAccept både för interna och externa dokumentflöden och tidigare användes vanlig mail för detta, men genom Getaccept har de fått allt samlat och bra spårbarhet i varje steg.

 

Några fördelar som Preem ser med GetAccept som verktyg är följande:

 • Kort startsträcka, man kan i princip komma igång samma dag!
 • Det är ett enkelt verktyg att sälja in till våra användare, vi kan enkelt dema det själva
 • Väldigt användarvänligt - enkelt att administrera inställningar för användarna själva
 • Ett gemensamt verktyg för signering – alla kan jobba på samma sätt och utåt ser det snyggt ut med vår grafiska profil på allt som skickas ut.
 • Lättillgängligt

Resultat

Den digitaliseringsstrategi som Preem driver just nu där de går över till digitala format och automatiserade processer i allt större utsträckning, ligger helt i linje med användandet av GetAccept. Preem kan nu med enkla medel analysera sina dokumentflöden på ett helt nytt sätt. De har minskat ner tiden de lägger på repetitiva och administrativa uppgifter och använder mindre papper i verksamheten.

 

De kan också utvärdera och utveckla sina rutiner för att bli så moderna och effektiva som möjligt och visa ett professionellt gränssnitt mot kunder, partners och nyanställda.

 

I början av pandemin, när många jobbade hemifrån, hade Preem dokument som skickades med budbil hem till dem som skulle signera. Där blev övergången till GetAccept otroligt värdefull och sparade Preem både pengar, tid och miljöpåverkan!

Konkreta resultat med som Preem uppnått med GetAccept.

 • Besparing av tid
 • Minskad pappershantering
 • Minskade ledtider
 • Enhetliga arbetssätt
 • Professionellt gränssnitt mot kunder, partners och nyanställda

 

"I början av pandemin, när många jobbade hemifrån, hade vi dokument som skickades med budbil hem till dem som skulle signera. Där blev övergången till GetAccept otroligt värdefull och sparade oss både pengar, tid och miljöpåverkan!" 


-Ida Rehn Modin, Avdelningschef Group IT

 

 

Skapa en wow-upplevelse för dina köpare och stäng fler affärer