Boka demo

Utforska produkten

Engagera dina potentiella kunder! Skapa inspirerande innehåll enkelt, samarbeta på ett nytt interaktivt sätt och nå en hitfrekvens på 75%.

Börja här
Branscher
FLER BRANSCHER
Kundhistorier
FLER KUNDCASES
White_Wave_2

eIDAS

eIDAS är en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner.

Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS)

eIDAS är en EU-förordning om elektronisk identifiering och tjänst för elektroniska transaktioner som gäller som lag inom hela EU.


eIDAS är en EU-förordning för elektronisk identifiering för transaktioner på EU:s inre marknad. I praktiken är det ett försök från EU att harmonisera eller knyta ihop alla EU-länders e-legitimationer så att en svensk medborgare kan identifiera sig med sin e-legitimation utfärdad i Sverige när han eller hon kommer till ett annat EU-land, och vice versa. 

  • Standardisera användningen av elektronisk identifiering (eID)
  • Definierar en ny klass av "elektroniska tilläggstjänster" (eTS)
  • Förtydligar och säkerställer giltigheten av elektroniska signaturer
  • Skapar en europeisk inre marknad inom EU för elektroniska betrodda tjänster:
Olika nivåer av elektronisk signatur 

eIDAS-förordningen definierar tre typer av elektroniska signaturer: (grundläggande) elektronisk signatur, (avancerad) elektronisk signatur och (kvalificerad) elektronisk signatur. Enligt eIDAS definieras en elektronisk signatur som "data i elektronisk form som är kopplad till eller associerad med annan data i elektronisk form och som används av undertecknaren för att underteckna."

Grundläggande elektronisk signatur

En grundläggande elektronisk signatur kan vara vilken typ av signatur som helst som görs i en elektronisk och digital miljö, där undertecknaren har visat sin avsikt (t.ex. genom att klicka på en knapp eller markera en ruta) för att bli bunden av innehållet i det signerade dokumentet.

Avancerad elektronisk signatur

Enligt eIDAS ska en avancerad elektronisk signatur uppfylla följande krav:

  1. Det är unikt kopplat till undertecknaren;
  2. Den kan identifiera undertecknaren;
  3. Den skapas med hjälp av data för skapande av elektroniska signaturer som undertecknaren med hög grad av förtroende kan använda under deras kontroll; och
  4. Den är länkad till datan som undertecknats därmed på ett sådant sätt att eventuell efterföljande ändring av data kan detekteras.

Kvalificerad elektronisk signatur

Enligt eIDAS betyder "kvalificerad elektronisk signatur" som skapas av en kvalificerad elektronisk signatur och är baserad på ett kvalificerat certifikat för elektroniska signaturer. Användningen av kvalificerade elektroniska signaturer inkluderar ett extra lager av säkerhet och förtroende som resulterar i en särskild rättsverkan som ska erkännas av domstolar i EU.

Product_Rectangle