Svenska Möten

Event & Besöksnäring

Favoritfunktioner —

Utseendet | Översikten | Mindre administration

Utmaning

Svenska Möten upplevde att deras avtalsprocesser ofta drog ut på tiden.

 

Ibland startades uppdraget upp innan avtalet var signerat, vilket gav en otrygghet i affären. De kände att de behövde få bättre kontroll på signaturerna. Den manuella processen tog mycket tid från dagen när avtal skulle frankeras, attesteras, skickas, påminnas om och arkiveras på rätt sätt.

 

Lösning

När Svenska Möten implementerade GetAccept kunde de sluta skicka sina avtal på post. De använde översiktsvyn för att få bättre kontroll på vad som låg ute för signering och började också använda automatisk uppföljning av sina dokument. Avtalen kunde nu arkiveras automatiskt inne i GetAccept.

Resultat

Svenska Möten upplever idag att de har minskat ner onödig administrativ tid och har samtidigt större kontroll över sina dokument.

 

Det är ett enklare signeringsflöde både för deras kunder och dem själva. Kommunikationen med kunden har förenklats med hjälp av de automatiska påminnelserna och chatten, samt att de nu kan arkivera och samla allting på ett och samma ställe.

Skapa en wow-upplevelse för dina köpare och stäng fler affärer