Öresundskraft

Energi & Industri

Magnus Svensson - Digital affärsutvecklare

"Vi skickar anbud via SMS med GetAccept, vilket gör det enkelt att snabbt acceptera avtalet."

Magnus Svensson

Digital affärsutvecklare

Favoritfunktioner —

Utskick via SMS | Videohälsning | Chattfunktion

Utmaning

Öresundskraft tyckte att deras avtalsprocesser var tunga och omständiga. Det tog allt för lång tid att få tillbaka ett signerat avtal. Med den nya lagen gällande skriftlighetskrav vid telefonförsäljning kom en hel del nya utmaningar.

 

Öresundskraft ville nu hitta en snabbt och smidigt lösning för att följa de nya reglerna vid telefonförsäljning.

Lösning

Vid implementeringen av GetAccept kunde säljarna börja använda den rätta tekniska lösningen för skriftligt accept vid telefonförsäljning. Säljarna fick en ökad kontroll och med var sitt GetAccept konto så kan dem nu enkelt spåra, kommunicera och förstå sin kunder på ett mer uppskattat sätt.

 

"Vi tittade på flera olika aktörer. Varför vi valde GetAccept var för den färdiga integrationen med Lime CRM . Detta var jätteviktigt då vi dagligen arbetar i Lime."

 

- Magnus Svensson, Digital affärsutvecklare, Öresundskraft AB

Resultat

Öresundskraft gick från muntliga avtal till att digitalisera hela avtals- och kontraktshanteringen. Detta öppnade upp för nya möjligheter att kunna följa upp och erbjuda kunden en bättre köpupplevelse från första samtalet till godkänt avtal. Öresundskraft har kunnat digitalisera flera delar av sin verksamhet och använder idag digital hantering för biträdesavtal vid GDPR, anställningsavtal och interna processer.

 

Med rätt verktyg har kontrollen kunnat bibehållas samtidigt som arbetsflödena blivit snabbare och smidigare.

 

"Strax efter att vi började använda GetAccept så kom den nya lagen för telefonförsäljning, som säger att avtal sålda via telefon skall accepteras skriftligen för att vara giltiga. Nu skickar vi anbuden via SMS med GetAccept, vilket gör det enkelt att snabbt acceptera avtalet."

 

- Magnus Svensson, Digital affärsutvecklare, Öresundskraft AB

Skapa en wow-upplevelse för dina köpare och stäng fler affärer