Maskinia

Transport & Logistik

Daniel Gustavsson - Marknadsansvarig

"Med GetAccept så kan vi ha kvar det personliga mötet samtidigt som vi kan effektivisera signeringsprocessen. Det ger oss mer tid till att skapa fler affärer."

Daniel Gustavsson

Marknadsansvarig

Favoritfunktioner —

Sparar tid då offerter kan skickas och signeras digitalt med e-signering | Att kunna följa hur kunderna interagerar med de offerter som skickas | Mindre tidskrävande för säljaren, mer tid till att skapa fler affärer

Utmaning

Ville effektivisera signeringsprocessen
Maskinia har en klassisk säljprocess med både långa och korta cykler, där mottagaren historiskt har fått signera avtalen på papper. Maskinia har stora affärer med stort ordervärde, vilket gör att processerna blir mer komplexa och längre. Med hjälp av GetAccept har de kunnat påskynda signeringsprocessen och därmed effektiviserat sin säljprocess, som i sig inte har förändrats. Med GetAccept så har Maskinia även utvecklat och förfinat metodiken för både deras säljprocesser, men även för andra processer som t.ex. ekonomi och övriga dokument för internt bruk.

Innan Maskinia började använda GetAccept såg de en stor utmaning i den tidskrävande processen i att “ge sig ut på vägarna” för att få en offert signerad. Daniel Gustavsson, Marknadsansvarig på Maskinia, såg ett stort behov av att digitalisera signeringsprocessen.

“Med GetAccept så kan vi ha kvar det personliga mötet samtidigt som vi kan effektivisera signeringsprocessen, vilket ger oss mer tid till att skapa fler affärer.”

 

- Daniel Gustavsson, Marknadsansvarig på Maskinia.

 

 

Lösning

Att digitalisera en klassisk bransch med digitala signaturer
Sedan övergången från analog till digital offerthantering har Maskinia framförallt sett en effektivisering av signeringsprocessen. Maskinias kunder upplever att det är enkelt och smidigt att signera deras avtal digitalt, samtidigt som man ser en utmaning i branschens mognad för digitalisering. För att få med sina kunder på den digitala resan har man uppföljningssamtal med kunden där man förklarar vad avtalet innebär och guidar mottagaren för att skriva på avtalet.

Resultat

Smidigt och användarvänligt CRM-system
En annan viktig del i Maskinias arbetsprocess är deras CRM - Care of. Genom att använda Care of CRM och GetAccept som verktyg har Maskinia lyckats hitta en smidig och bra helhetslösning som passar deras arbetssätt.

“Innan skickade vi våra avtal i blindo, men med GetAccept får vi bättre insikt i affärerna och kan följa signeringsprocessen på ett helt nytt sätt.“

 

- Daniel Gustavsson, Marknadsansvarig, Maskinia

Skapa en wow-upplevelse för dina köpare och stäng fler affärer