Din guide till digital B2B-försäljning

2021-maj-19

Read. 3 min.

Din guide till digital B2B-försäljning

Hur digitaliserar man en säljprocessen?

Man skulle kunna säga att 2020 var en milstolpe på många sätt och att året har påverkat hur många företag arbetar med B2B-försäljning. Hur ser utvecklingen ut och vad är de senaste trenderna inom B2B-försäljning? 

Den digitala utvecklingen har på många sätt påverkat den klassiska B2B-köpprocessen. Idag finns det flera likheter mellan B2B- och B2C-köpprocessen än tidigare. Processen för B2B har blivit mer digital och börjar ofta precis som ett B2C-köp med att man söker online efter en produkt eller en lösning. 

Digitalisering av B2B-försäljning erbjuder stor tillväxtpotential

Sedan pandemin startade i mars 2020 så har det förändrat mångas vardag och ekonomi på ett sätt som ingen av oss kunde ha föreställt oss. De långsiktiga effekterna av den globala pandemin är oförutsägbara.

Många började låta sina anställda jobba hemifrån vilket också tvingat många företag att påskynda sina digitala processer. Att digitalisera sina säljprocesser har med all säkerhet varit på många företags agenda, men först när pandemin kom så insåg man vikten av att digitalisera sin olika processer. Många har under pandemin insett att det faktiskt fungerar att digitalisera större del av sina olika processer. 

Det har funnits ett stort behov av att tänka kreativt t.ex. att digitalisera seminarier, konferenser och säljmöten. En annan utmaning som många säljare har stött på är hur man skapar engagemang genom hela säljprocessen när man säljer digitalt, vilket går hand i hand med köpupplevelsen. Hur skapar man egentligen den bästa digitala köpupplevelsen för sina potentiella kunder? 

Enligt en undersökning från McKinsey har nästan 90% av de tillfrågade företagen flyttat sin försäljning till zoom-samtal och andra webbaserade metoder, och mer än hälften av dem tror att de "nya" metoderna är mer effektiva än de metoder som använts tidigare. Samtidigt svarade två tredjedelar att de ser digitala interaktioner med sina kunder som viktigare än traditionella försäljningsinteraktioner.

Den digitala säljprocessen

Den stora utmaningen för många företag är att hitta nya kunder genom att våga agera annorlunda, men fler och fler företag har förstått vikten av att digitalisera sin säljprocess. En del för att de har upplevt att de har förlorat kunder, för att de inte har kunnat träffa kunderna som de brukar göra, och på det sättet har varit pressade att tänka annorlunda.

Det finns med andra ord stor potential att digitalisera din B2B-säljprocess. Ett par saker som kan vara bra att tänka på:

Kundhantering - har du ett uppdaterat system som samlar alla dina leads och kunder på ett och samma ställe? Hur vet du vilka som är redo att köpa? Känner du till din ideala kundprofil?

Säljmaterial - har du allt ditt säljmaterial samlat på ett och samma ställe? Har du ett digital verktyg som hjälper dig att skapa attraktivt säljmaterial t.ex. offerter, avtal och presentationer? 

Offert- och avtalshantering - organiserar du alla offerter och avtal på ett gemensamt och sökbart ställe? Känner du att du har koll på den senaste versionen och informationen för att snabbt kunna svara på avtalsfrågor från dina kunder?

Dokumentspårning & analys - har du ett verktyg som, baserat på data och kundbeteende kan hjälpa dig att följa upp, så att du vet hur du ska prioritera din tid?

Accept & digital signatur - erbjuder du dina kunder en snabbt och smidigt signeringsupplevelse? Har du ett verktyg som digitaliserar signeringprocessen? För, du visste väl att digital signering är lagligt, tillförlitligt och framtidssäkert?

GetAccept kan hjälpa ditt företag att digitalisera hela försäljningsprocess. Skapa personligt engagemang genom hela offert- och signeringsprocessen, från första dialog till signerade dokument. 

GetAccept blogg din guide till digital B2B-försäljning

 

 

 

 

 

 

 

Vad är egentligen B2B-försäljning? 

B2B är en förkortning för Business to Business. B2B-försäljning är en term som används när företag säljer till andra företag. De två traditionella försäljningsmetoderna är B2B (Business to Business) och B2C (Business to Consumer). Den största skillnaden mellan de två försäljningsmetoderna är om det säljs till enskilda eller till företag.

Andra egenskaper som vanligtvis skiljer de två fokusområden inom försäljningen är komplexiteten, storleken på en genomsnittlig affär, pris och kostnad. En B2B-affär är ofta mycket mer komplex och involverar flera personer.

Start wowing buyers and hitting quotas now