Så sticker du ut från mängden och lyckas med din digitala B2B säljprocess

2021-apr-01

Read. 3 min.

GetAccept | Sticker ut från mängden i din digitala säljprocess

Lyckas med din digitala säljprocess

En av nycklarna till att lyckas fånga in, och behålla kunder ligger i en bra kundupplevelse. Men vad innebär egentligen en bra kundupplevelse och hur skapar man en digital köpprocess som skiljer sig från mängden? Personliga relationer och en förståelse för vad köparen vill ha är avgörande om man vill knyta till sig det som kommer driva företagets tillväxt mest – ambassadörer. 

Som potentiell köpare blir du påverkad av en mängd olika faktorer under beslutsprocessen för en investering i ett nytt system eller tjänst. Lyckas man som företag ge en perfekt köpupplevelse kommer ofta behållningen dels i form av ett faktiskt köp, men också en kund som talar gott om ens varumärke – en så kallad ambassadör.

Det ska mycket till för att en person ska prata gott om ett företag. Det sker oftast när man får något unikt, antingen direkt i händerna eller i form av en upplevelse. För att kunna erbjuda det måste man förstå vad som är viktigt för kunden. Köpprocessen inom B2B börjar alltmer likna den vi sett inom B2C under en längre tid, där personliga relationer och tips från personer man litar på väger tungt. 

Lär dig vad din kund värdesätter

För att kunna skapa en riktigt bra köpupplevelse, handlar det om att förstå vad den egna målgruppen värdesätter. Lojalitet har också en stor betydelse och styr ofta en individs val. Därför är det viktigt att förstå vad som krävs av ett företag för att skapa sina egna kundlojalitetsupplevels. 

Ambassadörer, det mest kraftfulla verktyget

Lyckas man generera ambassadörer är det absolut billigaste och mest kraftfulla verktyget för att expandera sin verksamhet. Vill du skapa ett framgångsrikt bolag i en tid där beslut fattas av slutanvändaren, är det till och med ett måste för att kunna skapa tillväxt.

Den digitala omställningen

Många företag ser den digitala omställningen som något stort och svårt men förändringen kan komma gradvis. Ett första steg är att börjar där du kan göra snabba förändringar exempelvis digital signering av offerter och avtal. Efter några ”quick wins” får man in tankesättet och kan fortsätta med större förändringar. 

Digitala engagerande kommunikationskanaler

Vi på GetAccept kan tydligt se att de av våra kunder som använder digitala engagerande kommunikationskanaler i sin säljprocess har en ökad konverteringsgrad med hela 30%. Vår säljplattform är digital vilket ger möjligheten till att digitalisera hela säljprocessen, från första kontakt till signerat avtal. 

  • Ge din kund en fantastisk signeringsupplevelse med möjlighet att signera avtal digitalt.
  • Få full kontroll och förståelse för kundens köpresa med GetAccepts dokumentspårning
  • Skapa en personlig relation digitalt med GetAccepts engagerande kommunikationskanaler, förstärk relationen och underlätta dialog med kunder.
  • Beskriv ditt företag, erbjudande samt förstärk den personliga relationen genom att använda video in din digitala säljprocess.
  • Integrera i ert ekosystem! Arbeta helt integrerat i ert befintliga CRM.

 

Start wowing buyers and hitting quotas now