Så kan elbranschens säljare få in fler (el)-avtal

2018-mar-02

Read. 2 min.

Så kan elbranschens säljare få in fler (el)-avtal

Vad Från och med den 1 juni i år måste elavtal godkännas skriftligt av kunden

Efter en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket blir detta ny branschstandard. Detta är en stor förändring i en bransch som redan kämpar med hög konkurrens och pressade priser. Med stor sannolikhet kommer detta även påverka andra branscher som säljer över telefon, då regeringen nyligen lämnade in en lagrådsremiss där de föreslår att skriftlighetskrav vid telefonförsäljning skall bli lag.  


För elhandelsföretag eller telemarketingbolag som vill ligga i framkant inför denna förändring finns har stora möjligheter att redan nu använda sig av de nya riktlinjerna för att skapa nöjdare kunder.

5 tips på hur du kan få in fler avtal- Och ligga steget före konkurrenten 

1. Enkelt

En förändring upplevs ofta som komplicerad och jobbig för många. Därav är det extra viktigt att tänka på hur ett nytt arbetssätt implementeras och introduceras för de som påverkas. Lägg därav stor vikt vid att hitta ett användarvänligt alternativ som är enkelt komma igång med och som ger värde till användare. Samtidigt ska det vara enkelt och tryggt för mottagaren (kunden) att acceptera avtalet när de är redo.

 2. Effektivt

När avtalet väl är skickat skall så lite onödig tid läggas på uppföljning och bevakning av avtalet. Om säljaren har köparen i telefon är det en stor fördel om hen direkt kan öppna dokumentet och signera i sin mobiltelefon. Säljaren skall även känna sig trygg med att efter skickat avtal ha fortsatt överblick på alla utskickade dokument, samtidigt som fokus kan läggas på att hjälpa nya kunder.

 3. Personligt

Det blir allt viktigare att skapa värde och en personlig relation för att sticka ut i konkurrensen om kunderna. Inom två år kommer företag att konkurrera i första hand med service och kundupplevelse*1. Genom att jobba med personlig introduktionsvideo eller chatt direkt kopplat till avtalet har vi sett en markant positivt påverkan på avslutsfrekvensen för på utskickade prisförslag och avtal.

 4. Digitalt- E-signering

Konsumenter idag blir allt mer digitaliserade och förväntar sig i allt större utsträckning både tillgänglighet och enkelhet. E-handel, köp med ett klick, digitala kalendrar och videomöten är bara några exempel på hur konsumenter kräver visuellt, snabbt och tydliga avslut. Med en digital signering av avtal kan kunden enkelt, med ett knapptryck*2, godkänna avtalet och känna sig trygg med att det både är lagligt och bindande. Avtalet, kommunikationen och signeringen finns på ett och samma ställe så kunden slipper hoppa mellan email, dokument och chatt.

 5. Smarta notifikationer

Vem skall följas upp när? Har kunden ens öppnat och hunnit gå igenom dokumentet? I många fall görs ingen återkoppling alls om den väl görs väljs fel tidpunkter och risken att  negativt påverka utfallet är överhängande. Med smarta notifikationer i realtid har du koll på vad som händer med ditt dokument och kan skräddarsy din service därefter. Baserat på din kommunikation med kunden kan du lättare anpassa uppföljningen för att skapa värde och hjälpa kunden bli nöjd.

Nya utmaningar- många möjligheter

Med förändringar och nya processer kommer alltid utmaningar. Nu när skriftligt godkännande blir den nya standarden för elhandelsavtal finns det även enorma möjligheter. De bolag som snabbt anpassar sig och utnyttjar de möjligheter en digitaliserad avtalshantering och signeringsprocess innebär, kommer leda utvecklingen och få flest nöjda och trogna kunder.

*1 Gartner for marketers 2017 är en undersökning gjort med 500 marknadsförare
*2 Även BankId, lösenord och signering

Start wowing buyers and hitting quotas now