3 tips på hur du maximerar potentialen i dina partnerskap [video]

2019-maj-23

Read. 2 min.

3 tips på hur du maximerar potentialen i dina partnerskap [video]

Så här maximerar du potentialen i dina partnerskap

Partnerskap är en säljkanal som ofta underskattas och därför genomförs halvhjärtat. Men varför har denna otroligt viktiga roll hamnat i skymundan? En vanlig fördom är att det kostar mer än det smakar. 

Partnerskap är den nya tidens försäljning. Det är lite som social selling fast i större skala. Med en ordentlig partnerstrategi blir det möjligt för er att expandera till nya kundgrupper, marknader och vertikaler både snabbare och enklare, samtidigt som dina kunder kommer få ut mer av era sammanlagda lösningar. Detta kallar vi en win-win-win-situation. Se videon när Wilma förklarar mer om partnerskap!

 

Har du inte tid att kolla videon just nu? Här är Wilmas 3 bästa tips för en lyckad partnerroll:

1. Ha någon som äger rollen

Som med allt annat behövs ett tydligt ägandeskap för att få ett effektivt genomförande som är möjligt att följa upp. Utan detta är risken att det blir gjort på en halv hand - vilket i sin tur leder till sämre resultat. En lämpad person för att arbeta med partnerskap är någon som arbetat med eller förstår försäljning, säljprocessen och marknaden. Personen behöver också ha ett sinne för marknadsföring då det inte är ovanligt att från dag till dag skifta mellan förhandlingar och event.

2. Sätt en strategi för era partnerskap

Vilka företag känner ni till som arbetar mot samma målgrupp och samma marknader som ni, redan nu? Kroka arm med dessa och se vad ni kan göra för att era verktyg ska förstärka varandra. Att skapa en integration mellan verktygen är ett bra exempel på detta. Det gör att upplevelsen för slutkunden blir ännu bättre - vilket skapar en win-win-win-situation (du-din partner-slutanvändaren). 

3. Låt era säljare lära känna varandra

Alla vill hjälpa någon vi tycker om och litar på. Se därför till att dina säljare/konsulter får lära känna partnerns säljare/konsulter. Uppmuntra att dem bjuder in varandra till möten med gemensamma kunder/prospekt. Hjälp varandra i säljprocessen - för slutkundens bästa. Införsäljningen blir också lättare när du eller din partner kan rekommendera en part som adderar mer värde till slutkunden, samtidigt som det är någon de redan litar på som gör rekommendationen.

För att sammanfatta så är partnerskap en kanal som kräver lika mycket kärlek som vilken säljkanal som helst. Så vårt bästa tips är: om ni vill starta igång partnerskap - gör det fullt ut!

Start wowing buyers and hitting quotas now