5 digitala trender att ta fasta på för att lyckas i din försäljning

2022-jan-18

Read. 3 min.

5 digitala trender att ta fasta på för att lyckas i din försäljning

Medan världen av pandemiska skäl gått i dvala, snurrar den digitala utvecklingen snabbare än någonsin. De flesta tycker att denna digitala revolution är positiv, även om det såklart kan vara svårt att ibland hänga med i svängarna.

Allting pekar dock på att den digitala snurran kommer fortsätta spinna och redan inom tre år kommer 80% av all B2B-försäljning att ske digitalt. Nu är det hög tid att som företag börja anpassa sig därefter. Här listar vi de 5 största digitala trenderna att ta fasta på för att lyckas med sin försäljning 2022. 

#1: Bästa köpupplevelsen


B2B-köpprocessen har förändrats markant de senaste åren. I stil med B2C-köpprocessen så ser man tendenser till ett ökat intresse för digitala kanaler. B2B-köpare förväntar sig en liknande kundupplevelse som de är vana vid som privata konsumenter.

Enligt Gartner lägger B2B-köpare cirka 17% av sin tid på att prata med potentiella leverantörer, och tar ungefär 60% av besluten helt själva genom att göra research och läsa rekommendationer.

För att förstå det nya köpbeteendet behöver vi först bena ut vem köparen faktiskt är, vilket såklart kan vara svårt att tyda då stor del av kundresan sker innan kontakt med säljaren.

I och med att köpprocessen har blivit mer digital, och med fler intressenter involverade, behöver också arbetssättet förändras.

För att få rätsida på detta har konceptet digitala säljrum blivit en del av räddningen. Vilket i korta drag är en digital microsajt där man kan samla allt som är kopplat till en specifik affär och få en större förståelse för kundens köpprocess. De som kan erbjuda den bästa digital köpupplevelsen kommer stå som vinnare framöver!

#2: AI-automatisering 

AI skrämmer många säljare med risken att bli utbytt.

Men AI kan som tur är inte ersätta människan, då den saknar empati och förmågan att kontrollera kunddialoger utanför det digitala säljrummet.

Något AI faktiskt kan göra för säljchefer är att bidra till intern coachning av medarbetare. När alltmer arbete sker digitalt behövs nya verktyg för att kunna ta del av alla säljmöten – men också för att följa och utvärdera säljarnas utveckling.

Med hjälp av AI kan man analysera hur kunder beter sig i möten och på så vis sätta mål och följa upp på ett sätt som inte varit möjligt tidigare!

#3: Sälj med video

Video är ett kommunikationsmedel som används alltmer och Facebook spår bland annat att större delen av deras innehåll kommer att vara i videoformat inom ett par år.

Vidare har video blivit ett av de populäraste sätten att ta till sig information på nätet.

Genom att arbeta aktivt med video i säljprocessen kan du föra fram ett kraftfullare och mer levande budskap jämfört med ett mejl eller en PDF och vara personlig på ett sätt som får er att sticka ut i bruset.

Videotrenden kan helt enkelt öka sannolikheten till en affär om videon bifogas tillsammans med era säljdokument. 

#4: Sälj på rekommendation

Idag betygsätter vi ofta de produkter och tjänster vi tar del av: taxiresor, matupplevelser och produkter utvärderas löpande.

Säljbranschen har ännu inte tagit steget in i denna kultur, men det finns mycket här att hämta. Kundens omdöme om dig kan faktiskt ses som ett sätt att sälja in dig själv till nya potentiella kunder, utan att behöva göra hela jobbet själv.

Tills vidare kan du passa på att be dina kunder rekommendera dig på LinkedIn. Vilket blir ett kvitto och som stärker ditt eget varumärke.

#5: Digitala säljrum

Det digitala säljrummet, som nämndes redan under den första trenden, är inte längre något som undantagsvis används i säljprocesser. I en verklighet där alla branscher arbetar mer eller mindre digitalt, blir det digitala säljrummet avgörande för om du ska ro i hamn dina affärer eller inte.

Detta trendiga koncept är alltså ett digitalt delat utrymme, där du samlar alla komponenter som rör en affär. Via ett digitalt säljrum kan säljare interagera, kommunicera och förhandla med potentiella köpare. I realtid.

Det digitala säljrummet skapar med andra ord en unik och personlig köpupplevelse genom att erbjuda ett gemensamt ställe där allt försäljnings- och presentationsmaterial, offerter och kundcase med mera samlas med enkel åtkomst för både säljare och köpare.  

På så sätt kan alla parallella dialoger och långa emailtrådar mellan olika personer i en säljprocess, under och mellan möten, reduceras och effektiviseras.

Start wowing buyers and hitting quotas now