Är det digitala säljrummet på väg att konkurrera ut kundmötet?

2022-jan-20

Read. 2 min.

Är det digitala säljrummet på väg att konkurrera ut kundmötet?

Det digitala säljrummet, som nämndes redan under den första trenden, är inte längre något som undantagsvis används i säljprocesser. I en verklighet där alla branscher arbetar mer eller mindre digitalt, blir det digitala säljrummet avgörande för om du ska ro i hamn dina affärer eller inte.

Detta trendiga koncept är alltså ett digitalt delat utrymme, där du samlar alla komponenter som rör en affär. En digital mötesplats som reducerar parallella dialoger och långa emailtrådar mellan olika människor i en säljprocess, under och mellan möten. 

För bara några år sedan innebar det mer möda än vinning att använda video som verktyg i säljprocessen. Men i pandemins vågor har den digitala utvecklingen gått i en rasande takt, och är nu en sömlös del i de mest effektiva affärerna. Det fysiska kontoret är alltså inte längre en framgångssaga, det är digitalt som flesta affärer stängs. Av den enkla anledningen att det helt enkelt går snabbare och därför inte kräver lika mycket av kunderna. 

Genom att digitalisera fler delar av säljprocessen kan du få information om dina kunder som du aldrig fått annars. Det underlättar även dialogen efter avslutad affär, då allt och alla som rör en affär finns kvar i det digitala säljrummet.

En digital försäljning banar också väg för en kortare säljprocess, guldbiljetten till att en affär går i lås. Se till att fånga kunden i ett tidigt skede. Och försök dessutom att endast fokusera på en vertikal. På så vis skalas all irrelevant information bort gentemot kunden, och deras primära frågor besvaras direkt. 

Men pendeln kan givetvis inte dras helt mot det digitala hållet (än?). När det handlar om att skapa en relation med kunderna, går det inte alltid att göra uteslutande digitalt. Då får man arbeta med en kombination av det fysiska och digitala mötet, för att få till goda kundrelationer, och lyckosamma affärer.

Start wowing buyers and hitting quotas now