Vad är grejen med API?

2019-feb-21

Read. 3 min.

Vad är grejen med API?

Vad är API och hur använder man API:er?

Vad är egentligen grejen med API? Och på vilket sätt kan ett API vara en fördel för dig som vill skapa anpassade dokumentflöden, låta olika program prata med varandra och, i slutänden, underlätta både för dig och dina säljare? Ta en minut och uppdatera dina API-kunskaper här.

Vad är API?

Tänk dig att du ska köpa en bil. Du har hittat en modell av ett märke som du tycker är ganska trevlig. Men så tar du en vända till i bilhallen och hittar ett annat märke som har mycket skönare säten. Efter ännu ett varv kommer du på att det där tredje märket vore ju något med sin eldrivna motor. Nu blir det svårt. 

I den bästa av världar hade du kanske velat kombinera de tre bilarna till den perfekta bilen för dig och dina behov. I verkligheten är det än så länge inte möjligt, men inom den digitala världen är det precis vad API är till för.

API, som egentligen står för Application Program Interface, är, med förenklade termer ett sätt att koppla samman ett eller flera system med varandra. Genom att använda sig av ett API kan man utnyttja färdigbyggda funktioner i ett system och på så sätt skapa ett flöde som är anpassat för dig och din verksamhet.

Hur fungerar det?

API:et fungerar i enkla ordalag som en hub för data - en översättare eller tolk. Så för att två olika program ska kunna förstå och prata med varandra behövs API:et. Program A skickar data till API:et, som säger till program B att agera på ett visst sätt. Och vice versa. Det går att bygga ihop i princip hur många olika program som helst med hjälp av deras API. 

Det här passar perfekt in i den moderna business-världen där vi vill skapa en så sömlös upplevelse som möjligt för våra användare, överallt, alltid.

Så, rent konkret, vad kan API användas till?

Här på GetAccept har vi ett öppet API som innebär att delar av vårt API går att tillgå om man vill. Det betyder att du kan ta de delar av GetAccept som du gillar bäst och koppla ihop dem med ett eller flera program som du redan använder, exempelvis ett faktureringsprogram.

Vanliga användningsområden vi möter för vårt API är exempelvis:
  • Formulär som efter ifyllande ska auto-generera ett dokument för utskick
  • Aktivera en följd av händelser när något händer i ett dokument
  • Hämta information från ett befintligt system in i ett nytt dokument
  • Importera signerade dokument till en egen databas
  • Administrera användare från ett annat system
  • Bygga en integration, exempelvis ett CRM-system

Möjligheten att skapa något eller några av flödena ovan (eller något helt eget) skapar en flexibilitet för dig och dina anställda. Det kan minimera administrativ tid som, till exempel, att behöva logga in på varje konto för att ta bort och lägga till användare, eller automatiskt arkivera dina signerade dokument på rätt ställe utan manuell handpåläggning. 

Kunskap ger möjligheter

Med mer kunskap om hur API fungerar och vilka fördelar det kan ge för verksamheten, det vill säga spara tid och minska manuell administration, kan man börja titta på sin verksamhet utifrån nya ögon. Vilka repetitiva uppgifter utförs dagligen av personer inom ditt företag? Vilka skulle kunna ersättas med ett automatiskt flöde? Det är genom kunskapen, Know-how, och insikter i verksamheten som vi sakta men säkert kan modernisera våra verksamheter. Ett litet steg i taget. 

Obekant med termerna? Vi hjälper dig!

  • Öppet API - Ett öppet API innebär att du har tillgång till hela eller delar av ett API. Anledningen till att ha det öppet är att underlätta för andra att komma åt att bygga egna lösningar. Att det är öppet innebär däremot inte att det ges ut under okontrollerade former eller att det är gratis.  
  • Stängt API - Ett stängt API fungerar på samma sätt som ett öppet API, med skillnaden att det endast är för internt bruk. Ett företag kan alltså ha ett stängt API som bara går att tillgå inom företaget. 
  • API Key - För att få tillgång till ett API behöver du en API-nyckel. Det är precis som det låter en digital nyckel som ges ut efter godkännande av API:ets licensvillkor. API-nyckeln är privat och bevisar för API:et att du är du, när du ska arbeta mot det.
  • REST API - REST API beskriver den typ av teknik som används för att överföra datan. 

 

Start wowing buyers and hitting quotas now