5 tips på hur du attraherar kvinnliga (topp)säljare

2020-maj-25

Read. 2 min.

5 tips på hur du attraherar kvinnliga (topp)säljare

För att attrahera, vidareutveckla och behålla kvinnliga säljare, vad ska du då tänka på?

Jag har tidigare skrivit om att det primärt är personliga egenskaper och drivfaktorer som skiljer agnarna från vetet när det gäller säljare, snarare än att det är tydliga skillnader på kvinnliga och manliga säljare. Men faktum är att vi ändå kan ringa in ett par saker som är extra viktiga om du vill utöka ditt säljteam och gärna ser att det är just kvinnor som du vill attrahera. 

Min erfarenhet från att ha träffat många säljchefer under min karriär hitintills är, att om säljchefen får välja så anställer de gärna en kvinnlig säljare för att ett team med mer mixad bakgrund blir starkare, och kvinnorna balanserar många gånger upp teamen. 

Så för att attrahera, vidareutveckla och behålla kvinnliga säljare, vad ska du då tänka på? Vår undersökning, som vi genomförde bland närmare 200 säljare, varav hälften kvinnor och hälften män, visar ett antal faktorer som är viktiga för att kvinnor ska nappa på jobbet:

    • Utvecklingsmöjligheter - för både kvinnor och män är möjligheten till professionell utveckling absolut viktigast när de söker jobb. Det är med andra ord grundläggande att ha en tydlig struktur kring hur utvecklingsmöjligheterna ser ut på just ert företag. Tillhandahåll full transparens i hur nästa möjliga karriärsteg ser ut och hur man kan ta sig vidare dit. 

    • Ledarskap - Ledarskapet är det näst viktigaste när kvinnor söker jobb. Kvinnor ser gärna att deras chef är en god lyssnare, har förmåga att coacha, inspirera och utmana. Lyft gärna fram konkreta exempel på hur ni arbetar med ledarskap som styrker dessa delar på ert bolag.

    • Kollegor - Många kvinnor tycker också att det är viktigt att det finns andra kvinnliga kollegor på företaget de ska arbeta på. Kvinnor poängterar också att de tittar på balansen mellan kvinnor och män på bolaget som helhet.

    • Kompensationsmodell - Majoriteten av kvinnorna i vår undersökning vill belönas på individuell långsiktig prestation tex, med en fast lön plus årsbonus utifrån individuell prestation.

    • Egenskaper och karaktärsdrag - Många kvinnor som väljer bort säljyrket menar att de gör det för att det finns en förlegad bild av vad en säljare är, och gör. Lyft därför gärna fram vilka personliga egenskaper och erfarenheter som krävs för att lyckas i rollen som säljare hos er, och utmana den gamla stereotypiska bilden av en säljare som är djupt förankrad hos många.

Start wowing buyers and hitting quotas now