Social selling - så når du ut genom bruset i en digital säljvärld

2022-jan-27

Read. 3 min.

Social selling - så når du ut genom bruset i en digital säljvärld

Alla har nog någon gång känt sig vilse i den digitala världen. Men faktum är att du i dagens digitala samhälle gör rätt i att rida ur stormen, för att nå genom bruset. En plattform som LinkedIn är trots allt en pärleport till helt nya affärsmöjligheter. Med helt nya sätt att kommunicera och följa människor. 

Det krävs tid och ork för att bli framgångsrik i den digitala världen. Men när du väl kommit över tröskeln når du nivåer som är överlägsna dina kalla telefonsamtal. 

Människor blir allt mer trötta på ta del av företagskonton, de vill hellre följa personer. Vilket gjort att begreppet Social Selling, som ett brev på posten, blivit hett när det kommer till både sälj- och marknadsföring. 

Du, som person, behöver alltså bygga ditt personliga varumärke för att gå hem hos människor. Genom att dela med dig av din kunskap och bygga tillit har du större chans att skapa affärsmöjligheter. Om du till exempel skickar ett personligt meddelande på LinkedIn har du större chans att nå fram och omvandla konversationer till affärer. Vilket är anledningen till att framgångsrika säljare idag arbetar på flera fronter samtidigt - telefonsamtal, epostmeddelanden, fysiska möten, brev och sociala medier. Alla kanaler har olika stor genomslagskraft, det gäller att använda alla tänkbara vägar till människor. 

Allt du interagerar med är en del av din social selling, som avgör ditt rykte, respekt och förtroende. Din plan i djungeln blir därför avgörande för hur mycket gnistor det slår om ditt varumärke. Vilket kan summeras i nedanstående trestegsraket. 

Först och främst gäller det att växa ditt nätverk. Det gör du genom att befinna dig i kanaler där det finns många människor. Där kan du med fördel lägga till 10-12 kontakter per dag, för att utöka ditt nätverk. Men inte vilka kontakter som helst, de ska vara relevanta för din bransch och med fördel från potentiella kunders företag. När du interagerar med dina kontakter kan du så frön genom att, som sagt tidigare, erbjuda din kunskap istället för att sälja med en pitch. Målet i denna fas är inte att sälja, utan att få människor att besvara dina meddelanden.

Därefter är det dags att engagera sig. Något att ta fasta på i det här stadiet är att reagera på 2-3 inlägg per dag. Men inte hur som helst, tänk på att ha en positiv ton och intention. En nyckel är att interagera med andras kommentarer genom att visa vilken expertis du kan bidra med. På så vis säljer du in dig själv på ett genuint sätt.

Till sist är det dags att dela saker. Närmare bestämt 1-2 inlägg per vecka, utifrån olika typer av innehåll. Även här är det viktigt att hålla det branschrelaterat. För att nå fram till branschmänniskor behöver du snarare dela dina tips och trendspaningar än att sälja din produkt. Arbeta för att starta konversationer och bjud på dig själv genom personliga bilder. 

Men det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja skriva och dela inlägg. 

Som en hjälp på traven finns det en Social Selling strategi att inspireras av. Den kallas för Löken, tack vare att den har flera lager, och är framtagen av Stjärnsäljarpodden

Lökstrategin bygger på att varje medarbetare får välja 3 lager att fokusera på för sitt innehåll i social medier kring: 

  1. Ditt expertisområde, kan till exempel vara varumärkesstrategi, demand generation eller försäljning. 20% av dina inlägg ska handla om din expertis.
  2. Kringliggande område, kan till exempel vara ledarskap, jämställdhet eller medarbetarutveckling. 50% av dina inlägg ska vara kopplat till ditt kringliggande område. 
  3. Ditt passionsområde, kan till exempel vara skidåkning, musik eller katter. 30% av dina inlägg ska handla om din passion. 

Det är främst genom säljarens passionsområde som de får möjlighet att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Vilket handlar om att skapa värdefull kontakt med människor som har lika intressen, utan nödvändig koppling till företaget eller branschen. På så vis får varje medarbetare chans att visa att de i första hand är en människa, och i andra hand en säljare. 

Slutligen, fem konkreta tips för att komma igång och få snurr på ditt personliga varumärke:

5 tips för att få igång ditt varumärke 

  • Avsätt och schemalägg 15-30 minuter per dag - Personal Brand Time
  • Konsumera mer relevant innehåll
  • Sätt mål, mät dina framsteg och resultat
  • Ha ett värderingsbaserat tankesätt - ju mer du ger av dig själv, desto mer kommer du sälja
  • Ha kul - det smittar av sig, människor kommer vilja följa dig och i slutändan köpa av dig

Start wowing buyers and hitting quotas now