Hur du sätter kundaffären genom att ha stenkoll på dina KPI:er

2022-jan-26

Read. 1 min.

Hur du sätter kundaffären genom att ha stenkoll på dina KPI:er

För att ditt företag ska nå sina mål, behöver du få med alla medarbetare på tåget. Det görs bäst genom tydliga arbetsroller och uppgifter, med tillhörande individuella målsättningar.

Med tydliga roller, arbetsuppgifter och individuella målsättningar blir det enklare att mäta den dagliga verksamheten, och nå företagets kollektiva KPI:er.

Framgångsfaktorer att mäta och följa upp är exempelvis Annual Recurring Revenue (ARR), Automatic Call Distribution (ACD), snittaffären och hit rate. Men också aktivitetsmål kring exempelvis hur många samtal och möten som ska genomföras.

Det gäller alltså att inse värdet i att ha koll på sin data och sina mål för att bli en riktigt duktig säljare. Utifrån din budget kan du exempelvis enkelt räkna ut hur många affärsmöjligheter du behöver ha i pipen varje månad, och vad som krävs på daglig basis för att nå dit.

Den gyllene vägen mot en lyckad verksamhet är att kombinera personliga och teambaserade mål, för att både utveckla individen och samarbetet mellan medarbetarna.

Något man ofta glömmer bort är att försäljning är något som går upp och ner. En säljares prestation går alltså inte alltid spikrakt uppåt bara för att det finns mål att sträva efter. Istället kan resultaten variera, och när en dålig period varar längre än förväntat kan det finnas ett behov av stöttning.

Därför är det lika viktigt att ha en säljcoach som tar hand om de anställda, som att ha en säljchef som manar på sina anställda.

Start wowing buyers and hitting quotas now