GetAccept växer i raketfart - utan att förlora sin identitet och arbetskultur

GetAccept växer i raketfart - utan att förlora sin identitet och arbetskultur

Så växer GetAccept i raketfart - utan att förlora sin identitet och arbetskultur


Att uppleva en snabb tillväxt är något som alla bolag drömmer om och det skapar många spännande möjligheter. Men det brukar också tillföra en hel del frågeställningar och inte minst utmaningar. En typisk utmaning är kulturen och hur man kan växa utan att det sker på bekostnad av densamma. Med ett konstant inflöde av nya människor så är ett medvetet grepp kring kulturen helt avgörande om man vill påverka dess utfall. 

Jag fick äran att tala med Erik Holmen, Country Manager på GetAccept Norge, över en Lunch & Learn. Vi pratade om hur de hanterar utmaningen med att behålla och lära ut sin kultur samtidigt som man är under “hypergrowth”. 

Klicka här för att se hela Lunch & Learn med Erik Holmen.

Hur ser kulturen ut?

Tidigt valde man att identifiera kulturella principer. För att nå sin drömvision, har GetAccept prioriterat att ta hand om sin personal. De sätter högt värde på egenskaper som engagemang, autonomi, delaktighet och teamkänsla.

Just teamkänslan är något som de håller extra högt. För att uppmuntra alla att jobba i lag och stärka gruppen använder de till exempel hashtagen #Teamwin. Det är också något som de trycker på extra i rekryteringsprocessen, att den som anställs ska vilja jobba i ett lag, snarare än att agera ensamvarg.

GetAccept Norge har vidare tagit flera konkreta actions för att kunna hålla sin kultur intakt, trots pandemiåret och hypertillväxten:

  • Medarbetare får alltid vara med i intervjuprocessen när en ny person ska anställas. På så vis får den framtida kollegan en direkt inblick i hur kulturen är, innan de har blivit anställda.
  • De har tagit fram en “Culture Guidebook” som är skriven av personalen själva. Med den kan nyanställda snabbt sätta sig in i hur GetAccept beskriver sin kultur, och skapa sig en bild över hur tiden kommer att se ut på företaget. 
  • De sätter upp tydliga förväntningar kring kulturen så att alla vet vad det innebär att vara en medarbetare på GetAccept. Utan tydliga förväntningar hade det varit svårt att gå igenom den tillväxten som företaget har upplevt senaste åren. 
  • De har delat in sitt team i “squads”, alltså i mindre, tightare team för att snabbare kunna komma fram till och genomföra lösningar på utmaningar som dyker upp.
  • Tydliga mål har satts upp för att se så att företaget är på väg åt rätt håll.
  • Man har roligt på vägen! “Business in the front, party in the back”, som de själva beskriver det.
  • Medarbetarna får själva välja var de jobbar bäst. Till exempel; deras säljare föredrar att vara på kontoret och ge varandra energi, samtidigt som andra kollegor har trivts bättre med att få fokusera på sitt jobb hemifrån.

Detta är några bra exempel på vad man gör för att arbeta just strukturerat med de kulturella aspekterna i företaget.

Så här används data för att utveckla arbetskulturen

GetAccept har använt Winningtemp i flera år och verktyget är till stor hjälp för att stärka arbetskulturen. Varje vecka får alla kollegor svara på relevanta frågor som rör arbetskulturen, sedan jämförs resultatet med vad som är standard i branschen. Många uppskattar att det är helt anonymt, vilket bidrar till att fler medarbetare engagerar sig och gör sina åsikter hörda. 

För GetAccept är det viktigt att medarbetarna får möjlighet att lyfta frågor i ett forum där de känner sig trygga. Frågorna från Winningtemp kan sedan tas upp och diskuteras på deras stående månadsmöten, utan att man pekar ut vem som svarat vad.

  • Det hade varit dumt att jobba med att förbättra kulturen om man inte hade tydlig data på hur läget faktiskt är idag, menar Eric. Det gäller att inte vara rädd för att prova nya saker, utan att våga ta risker och låta alla ta ägandeskap över förändringar som vi gör. Allt vi gör, gör vi ju som ett team.

Vill du veta mer om hur Winningtemp kan bidra till välmående, högre engagemang, och en positiv kultur? Ladda ner vår gratis guide där du får lära dig om de 9 framgångsfaktorerna som är grunden till Winningtemps plattform.

Detta är ett gästblogginlägg av Cecilia Holmblad, Head of KOL and advocate marketing på Winningtemp.

Start wowing buyers and hitting quotas now