Digital signatur - den mest pålitliga signeringsmetoden

2020-jan-14

Read. 2 min.

Digital signatur - den mest pålitliga signeringsmetoden

Hur tar man sig fram i djungel av digitala  signeringslösningar?

Digitaliseringen har drastiskt förändrat vårt sätt att kommunicera på och idag sker allt just digitalt. Att signera avtal och dokument kan vara en ganska tidskrävande process, men genom att gå över till en digital upplevelse kan du signera avtal och dokument på bara några minuter.

Digital signatur - den mest pålitliga signeringsmetoden

Den digitala signaturen är idag väletablerad och anses vara det mest pålitliga sättet att få dokument signerade online. Till skillnad från hur tekniken kring signaturer såg ut förr är dagens digitala signering lätt att använda och kan skapas med hjälp av vilken digital enhet som helst, så länge det finns en internetuppkoppling.

Mycket säkrare än papper och penna

Med en digital signatur kan du vara säker på att dina dokument inte har manipulerats efter signeringstillfället och att motpartens identitet kan fastställas. Genom att använda sig av ytterligare verifieringsmetoder som t.ex signering genom SMS eller via e-legitimation som Mobilt BankID, kan du säkerställa att det är rätt person som signerar dokumentet. 

E-signering med GetAccept

Komplett bevismaterial med digital signatur

I jämförelse med en väl implementerad digital signatur så har inte en handskriven signatur någon fördel i en rättssak gällande validitet av ett signerat dokument. En traditionell handskriven signatur fångar inte upp det faktiska tillfället för signeringen, något som har stor betydelse vid en eventuell tvist. När du använder en digital signatur fångas de faktiska tillfället för signaturen upp och med hjälp av tidsstämpel kan du säkerställa vem som har signerat dokumentet. En komplett och fullt automatiserad historik av aktiviteter sparas och kopplas till dokumentet. All information som har samlats förseglats så att det inte går att manipulera. 

En digital signatur är alltså lika juridiskt bindande som ett skriftlig avtal. Tjänsten är gynnsam att använda, e-signering följer alla lagar och regelverk som Signaturlagen, eIDAS och GDPR.

GetAccept e-signering - signera ditt första dokument redan idag!

 

Start wowing buyers and hitting quotas now